TV op afbetaling met BKR

07/10/2011 Categorie: Overig

Wanneer je over een BKR codering beschikt weet je dat het moeilijk wordt om via de reguliere kanalen nog een lening af te kunnen sluiten. Voor mensen die geen lening willen afsluiten, maar gewoon een bepaald artikel op afbetaling willen kopen geldt dan weer doorgaans de vraag of het beschikken over een BKR codering ook voor hun nadelen met zich meebrengt. In principe is het zo dat er bij een afbetaling van een artikel in vele gevallen een beroep zal worden gedaan op de bank van de winkel om na te gaan of de klant al dan niet solvabel is. Met andere woorden, is de klant wel in staat om een dergelijke afbetaling te doen iedere maand of niet. Aan de hand van een dergelijke controle moet dan blijven of men al dan niet bereidt is om de afbetaling toe te staan.

TV op afbetaling met BKR mogelijk of niet?

Zoals de titel reeds laat uitschijnen gaat het in dit geval over een televisie. Op zich wil dat zeggen dat het gaat om een (voor de financiële wereld) laag bedrag. In dit geval zal er door de winkel dan misschien niet voor worden gekozen om een beroep te doen op hun bank om een controle uit te voeren naar je financiële situatie. Dit is bijvoorbeeld wel het geval wanner het zou gaan om een auto of een ander artikel waar een groot bedrag mee gemoeid is. Wanneer er door de bank geen controle wordt uitgevoerd mag je in principe over een BKR codering beschikken en is er geen probleem. Wanneer er door de bank wel een BKR codering uitgevoerd wordt kan dat wel problemen opleveren. In principe kan je vrij eenvoudig zelf voorspellen of de winkel er voor zal kiezen om een controle naar je financiële situatie (en daarmee dus ook een BKR controle via de bank) uit te laten voeren. Vanaf het ogenblik dat je een artikel op afbetaling wenst aan te kopen die duurder is dan 1000 euro kan je verwachten dat een dergelijke controle uitgevoerd zal worden. Gaat het om een artikel van minder dan 1000 euro, dan zal men waarschijnlijk besluiten dat het risico op wanbetaling erg laag ligt en je de afbetaling gewoon kan afsluiten, ook wanneer je over een BKR codering beschikt.

Wat wanneer de TV toch meer dan 1000 euro kost?

Wanneer je vandaag de dag echter een nieuwe 3D TV wenst aan te kopen zit je al snel aan een bedrag van rond de 1000 euro of meer. Met andere woorden, wat gebeurt er dan wanneer je wel een televisie die duurder is dan 1000 euro wenst aan te kopen terwijl je over een BKR codering beschikt? In dat geval wordt het allemaal iets linker. Wanneer je de afbetaling wenst aan te gaan bij een grote keten of een supermarkt kan je er zeker van zijn dat ze je dossier uit zullen besteden aan hun financiële dienst waarna zij veelal een controle bij de bank aanvragen. Mocht dit het geval zijn en de bank voert als onderdeel van de controle ook een toetsing uit bij het BKR, dan is de kans groot dat de afbetaling je wordt geweigerd. Een echte oplossing voor dit probleem bestaat er eigenlijk niet echt, al kan je natuurlijk wel reeds een stukje van het aankoopbedrag op voorhand betalen zodat het resterende bedrag minder dan 1000 euro bedraagt. Op deze manier verklein je de kans op een toetsing bij het BKR en is het mogelijk om alsnog een TV op afbetaling met BKR aan te gaan.