Lenen zonder BKR registratie

21/12/2010 Categorie: Lenen

Iedereen heeft weleens wat extra geld nodig. Je kunt er dan voor kiezen om een lening af te sluiten. Doe je dit voor de eerste keer, dan levert dit meestal geen problemen op. Waarschijnlijk heb je dan nog geen BKR registratie. Lenen zonder BKR registratie is eenvoudig. Maar ook wanneer je wel een codering achter je naam hebt staan, zijn er mogelijkheden.

BKR registratie

Bureau Krediet Registratie, BKR, is in 1965 opgericht door het financiele bedrijfsleven met als doel het beperken van krediet-en betalingsrisico’s, overkreditering en andere betalingsproblemen. Door het beheren van het Centraal Krediet Informatiesysteem, CKI, willen ze bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde financiele dienstverlening in Nederland. In dit systeem zijn de gegevens opgenomen van consumenten die een overeenkomst hebben afgesloten met kredietverstrekkers, aanbieders van mobiele telefoonabonnementen etc. Het is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten komen voornamelijk uit vergoedingen voor verleende diensten. Risicomanagement speelt hierbij een belangrijke rol . Zo geeft de BKR Score aan of er een hoog of een laag risico wordt verwacht bij het verstrekken van een overeenkomst. Wanneer je wilt lenen zonder BKR registratie is deze score waarschijnlijk gunstig. Maar je wordt constant in de gaten gehouden met Monitoring. Actuele ontwikkelingen van personen die geregistreerd staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem worden doorgegeven aan deelnemers van BKR.

Lenen zonder BKR registratie

Bijna iedereen is wel bekend bij BKR, je ontkomt er bijna niet aan. Zolang je voldoet aan je betalingsverplichtingen hoeft dit geen probleem te zijn en kan dit zelfs in je voordeel werken. Maar wat als je, misschien in het verleden, eens niet aan je verplichtingen hebt kunnen voldoen? Je krijgt dan een codering achter je naam, waaraan kredietverstrekkers kunnen zien hoe hoog het risico is om aan jouw een krediet te verstrekken. Zelfs wanneer je de lening inmiddels hebt afbetaald, blijft de code nog 5 jaar zichtbaar. Lenen zonder BKR registratie lijkt dan niet meer mogelijk. En geld lenen met BKR registratie is wel mogelijk, maar wordt al snel een stuk duurder.

Soorten coderingen

In het CKI wordt gebruik gemaakt van verschillende coderingen. Wanneer je te laat hebt betaald, niet hebt gereageerd op herinneringen en er misschien zelfs een deurwaarder aan te pas is gekomen, krijg je de A1 BKR codering. Dit is de minst erge en betekent meestal dat je nog geld kunt lenen. Bij webwinkels, postorderbedrijven en mobiele telefoon abonnementen wordt deze code al snel afgegeven wanneer je niet op tijd bent met de betaling. Het is dan moeilijk om er weer vanaf te komen. Maar er zijn ook nog zwaardere coderingen zoals de A2 en de A3 registratie. Heb je deze achter je naam staan, dan is het eigenlijk alleen mogelijk om kleine bedragen te lenen. Kredietverstrekkers vinden het risico dan al snel te groot.

Lenen zonder BKR toetsing

Er wordt bij het verstrekken van een lening niet altijd gekeken naar je BKR registratie. Wanneer het om kleine bedragen gaat, kun je dit meestal vrij snel krijgen. Het je wel een code achter je naam staan en gaat het om een groter bedrag, dan ben je toch al snel aangewezen op een lening waar een hogere rente tegenover staat.