Lenen met negatieve BKR

29/06/2011 Categorie: Lenen

Iedereen heeft op een bepaald moment in het leven wel eens nood aan één of meerdere kredieten. In principe is dat geen probleem, er zijn vandaag de dag immers voldoende kredieten op de markt terug te vinden, maar wat wanneer je beschikt over een negatieve BKR codering? In dat geval kan het zomaar aanzienlijk moeilijker worden om een krediet vast te krijgen. Sterker nog, wanneer je over een codering 4 beschikt zal doorgaans geen enkele Nederlandse bank nog bereid zijn je een krediet toe te willen kennen. In dit artikel vertellen we je graag meer over lenen met negatieve BKR.

Codering 4

De codering 4 is de hoogste codering die je bij het BKR kan verkrijgen. Een codering 4 wordt dan ook enkel en alleen toegekend aan mensen die niet bereid en / of bereikbaar waren voor het aflossen van hun openstaande schuld(en). Wanneer je over een codering 4 beschikt dien je er daarbij eveneens rekening mee te houden dat de meeste (om maar niet te zeggen “alle”) Nederlandse banken bijna automatisch iedere aanvraag voor een lening zullen weigeren. In dit geval kan je er natuurlijk nog voor kiezen om een beroep te doen op een andere financiële instelling om je lening bij af te sluiten, maar je doet er beter aan om er eerst voor te zorgen dat je openstaande schulden afbetaald geraken. Hou er daarbij rekening mee dat een nieuwe lening afsluiten om een bestaande lening recht te trekken geen goed idee is.

Waar lenen met negatieve BKR?

Zoals hierboven reeds aangehaald is het mogelijk om met een negatieve BKR geld te lenen bij andere financiële instellingen dan Nederlandse banken. Een klassiek voorbeeld van zo’n alternatief zijn de financiële kantoren. Bij dergelijke kantoren is het doorgaans met een negatieve BKR codering nog steeds mogelijk om een lening af te sluiten, maar er kan door het kantoor in kwestie wel een bepaalde financiële waarborg gevraagd worden voor het krediet dat je wenst af te sluiten. Deze waarborg zal er voor moeten zorgen dat het financiële bureau toch nog een slag om de arm heeft wanneer blijkt dat je als kredietnemer niet meer aan de aflossing van je lening kan voldoen. Het spreekt immers voor zich dat ook financiële kantoren er zeker van willen zijn dat hun kredietnemers in staat zijn om hun lening af te betalen.

Lenen met een negatieve BKR bij buitenlandse banken

Een tweede mogelijk alternatief is te raden gaan bij buitenlandse banken. Banken in landen als België en Duitsland zijn niet bij het BKR aangesloten en dienen dan ook bijgevolg geen toetsing uit te voeren. Hou er wel rekening mee dat dit niet wil zeggen dat er geen onderzoek gedaan zal worden naar je financiële situatie. Sterker nog, doorgaans voeren buitenlandse banken een grondiger onderzoek dan banken in eigen land. Men is natuurlijk ook niet dom, en weet best dat het beschikken over een BKR codering een mogelijke reden kan zijn om een beroep te doen op buitenlandse banken. Wanneer tijdens het onderzoek aan het licht komt dat de kredietnemer beschikt over een grote openstaande schuld zal de buitenlandse bank alsnog beslissen om de lening te weigeren.