Lenen met negatieve BKR registratie

18/07/2011 Categorie: Lenen

Op een bepaald ogenblik kunnen je financiële verplichtingen al eens teveel worden. Wanneer je niet meer aan je betalingsverplichting tegenover verschillende schuldeisers kan voldoen kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een negatieve BKR registratie. Hoewel sterk afhankelijk van de registratie waarover je beschikt kan dat er voor zorgen dat het verkrijgen van een lening aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Sterker nog, met een negatieve BKR registratie een gewone hypothecaire lening afsluiten is nagenoeg onmogelijk. We vertellen je in dit artikel graag meer over lenen met negatieve BKR registratie.

Hypotheek met negatieve BKR registratie

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangehaald is het voor mensen met een negatieve BKR registratie vaak erg lastig om nog een hypothecaire lening vast te kunnen krijgen. Echt onmogelijk zouden we het ook niet willen noemen, maar het is wel zo dat Nederlandse banken bij een BKR codering erg wantrouwig zijn om een hypothecaire lening te verstrekken. Het gaat natuurlijk om een groot bedrag en daarbij wordt zo’n lening afgesloten voor een termijn van doorgaans 20 a 30 jaar. De kans dat er bij mensen met een BKR registratie iets fout loopt is in dat opzicht sowieso al groter dan wanneer er een hypothecaire lening wordt verstrekt aan iemand die nog nooit schulden heeft gehad of in ieder geval geen aantoonbare schuld meer heeft lopen. Wanneer een Nederlandse bank je geen hypothecaire lening meer wil verstrekken kan je eventueel nog op zoek gaan naar een krediet in het buitenland of bij een kredietbureau, maar ook daar zal men er absoluut zeker van willen zijn dat je in staat zal zijn om je hypothecaire lening volgens de kredietvoorwaarden af te kunnen betalen. Zonder die zekerheid zullen ook die kredietverstrekkers een dergelijke lening niet willen verstrekken.

Kleine lening met negatieve BKR registratie

Een stuk eenvoudiger wordt het wanneer je op zoek bent naar een klein krediet. Zelfs met een negatieve BKR registratie is het immers zonder probleem mogelijk om een zogenaamde mini lening af te sluiten. Een dergelijke lening wordt natuurlijk ook nooit bij een gewone bank, maar steeds bij een zogenaamd kredietbureau afgesloten. In de meeste gevallen wordt het bedrag dat je met een dergelijk krediet kan lenen wel beperkt tot 200 a 500 euro. Hou er bij een mini lening ook steeds rekening mee dat er afwijkende voorwaarden gelden. Er wordt bijvoorbeeld rente in rekening gebracht, maar wel een zogenaamde opstartkost. Deze opstartkost is aanzienlijk en bedraagt in de meeste gevallen zo’n 20% op het door jou geleende bedrag. Last but not least dient een mini krediet ook steeds (tenzij anders overeengekomen) afbetaald te worden binnen een termijn van 30 dagen, en dat betreft zowel het door jou geleende bedrag als de kosten die op het krediet betaald moeten worden.

Grote lening met negatieve BKR registratie

Wanneer iemand een middelgrote tot grote lening voor persoonlijke doeleinden wenst af te sluiten wordt er steevast gekozen voor een persoonlijke lening. Bij een dergelijke lening zal door de Nederlandse bank vooral worden gekeken naar de negatieve BKR registratie waarover het gaat. Er zijn vier verschillende registraties binnen het BKR waarvan de hoogste de grootste of meest problematische schuld aangeeft. In dit geval zal een persoonlijke lening doorgaans steeds worden geweigerd. Betreft het echter een milde registratie en kan je voldoende financiële waarborgen voorleggen, dan is de kans groot dat de persoonlijke lening alsnog wordt toegestaan.