Lenen met BKR toetsing

21/06/2011 Categorie: Lenen

Wie in Nederland een lening aan wil gaan en die bij een Nederlandse bank wil afsluiten zal zonder enige twijfel reeds gehoord hebben van de gevreesde BKR toetsing. Een BKR toetsing wordt uitgevoerd op alle leningen die bij een bank in Nederland worden afgesloten en die groter zijn dan een bedrag van 1000 euro. In principe vormt dat geen probleem, hetzij voor wie over een codering bij het BKR beschikt. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag maar over lenen met BKR toetsing.

Wordt er bij iedere lening een BKR toetsing uitgevoerd?

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zullen banken in Nederland steeds voor een bedrag van meer dan 1000 euro een BKR toetsing uitvoeren. Tijdens deze toetsing wordt er nagegaan of de persoon in kwestie in het verleden reeds moeilijkheden heeft ondervonden op vlak van de afbetaling van zijn of haar lening en of er al dan niet nog steeds een bepaalde openstaande schuld niet is afgelost. Binnen het BKR zien we dat er vier verschillende coderingen bestaan waarbij de eerste twee coderingen eigenlijk niet zoveel problemen op zouden mogen leveren. Ook met een derde codering kan het nog steeds mogelijk zijn om een lening af te sluiten, maar bij een codering vier is het helemaal onmogelijk om nog een lening af te kunnen sluiten bij een bank in Nederland.

Lenen met BKR toetsing en met een BKR codering

Op zich is het dus geen enkel probleem dat er een toetsing bij het BKR wordt uitgevoerd, maar wat wanneer je over een codering beschikt? Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is het vooral belangrijk om te kijken over welke codering je beschikt. Daarbij geldt wel dat iedere codering er voor zorgt dat het verkrijgen van een lening moeilijker gemaakt wordt. Wanneer je over een codering 1 beschikt wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de banken zullen weten dat je in het verleden problemen hebt gekend met het afbetalen van een bepaalde lening en dat, dat zich eventueel in de toekomst zou kunnen herhalen. Dit zal er niet voor zorgen dat men de lening zal weigeren, maar kan er wel voor zorgen dat je meer kosten zal moeten betalen op de lening dan in eerste instantie het geval was. Enkel en alleen wanneer je over een codering 4 beschikt kan je er donder op zeggen dat geen enkele Nederlandse bank je nog een lening zal willen toekennen omdat een dergelijke codering enkel en alleen wordt toegekend wanneer je in het verleden niet bereid bleek om een openstaande schuld af te lossen.

Lenen met BKR toetsing, belangrijk voor Nederlandse banken

Voor kredietnemers mag het uitvoeren van een BKR toetsing dan wel soms problematisch zijn, voor banken is een dergelijke toetsing zeer belangrijk. Zij kunnen door het uitvoeren van een BKR toetsing een duidelijker inzicht krijgen in de financiële situatie van de kredietnemer en kunnen op die manier beslissen of ze al dan niet een lening toe wensen te kennen. Dit is echter niet alleen goed voor de bank, maar ook voor de kredietnemer. De kredietnemer krijgt door het lenen met BKR toetsing zelf ook een duidelijker inzicht in zijn mogelijkheden en wordt beschermd tegen eventuele financiële problemen. Op deze manier is lenen met BKR toetsing eigenlijk alleen maar goed voor beide partijen.