Lenen met BKR codering

23/12/2010 Categorie: Lenen

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel is in 1965 opgericht door het financiële bedrijfsleven. Het blijft altijd de vraag of dit bedrijfsleven het bureau oprichtte ter bescherming van zichzelf tegen de kredietonwaardige consument of juist ter bescherming van de kredietnemers tegen overkreditering en problematische schulden. De waarheid ligt misschien ergens in het midden. Feit blijft dat het Bureau Krediet Registratie er in de loop der tijd niet in is geslaagd de schuldenproblematiek in Nederland te verminderen of te voorkomen. Een registratie van openstaande schulden moet financiers, banken (overzicht banken in Nederland) en andere kredietverstrekkers, maar ook aanbieders van gsm-abonnementen beschermen tegen wanbetalers, de consument die door het afsluiten van vele leningen en kredieten niet meer kan voldoen aan hun aflossingsverplichtingen. Een reis door schuldenland.

Bureau Krediet Registratie

De nietsvermoedende consument is zich er over het algemeen niet van bewust dat hij bij het afsluiten van een nieuw telefoon-abonnement eerst wordt nagetrokken bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. De abonnement-aanbieder is aangesloten bij BKR en informeert daar over de kredietwaardigheid van de consument die op het punt staat om een zakelijke overeenkomst en betaling met hem aan te gaan. De aanbieder krijgt inzicht in de hoeveelheid kredieten en gsm-abonnementen die de consument heeft afgesloten. Deze informatie helpen de deelnemers bij de afweging of zij de zakelijke overeenkomst zullen aangaan, m.a.w. of het verantwoord is de consument een krediet te verstrekken en het financiële risico te dragen.

Net iets meer dan 100 mensen buigen zich in Tiel over de kredietwaardigheid van de Nederlandse consument. Als een waakhond ziet zij toe op de kredietwaardigheid van de grenzeloze consument die zich in een paradijs waant van lokkende producten en diensten waarvan hem bijna dagelijks wordt verteld dat hij eigenlijk niet zonder kan. Hypotheken, persoonlijke leningen, telefoon-abonnementen voor het felbegeerde mobieltje, ja zelfs kredieten voor de vakantie naar die zonbestemming, het kan allemaal niet op. Zo lijkt het maar aan alles is een grens. Daar zorgt de BKR wel voor. En in de steeds meer internationaal wordende financiële dienstverlening is er een groeiende behoefte aan betrouwbare kredietinformatie over de consument uit zoveel mogelijk Europese landen. Reden waarom er kredietinformatie wordt uitgewisseld over de consument met collega-informatiebureaus in Duitsland, Italie, Belgie en Oostenrijk. En alles wordt bijgehouden in het welhaast onfeilbare elektronisch dossier in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). En hoe bepalend de registratie bij BKR is blijkt wel uit de weigering van een hypotheekverstrekker aan een consument met een betalingsachterstand van € 20,= bij Comfort Card. De rechter moest er aan te pas komen om te bepalen dat consumenten die een kleine betalingsachterstand hebben niet zomaar een achterstandsnotering mogen krijgen bij het Bureau Kredietregistratie. Bij een kleine betalingsachterstand heeft een BKR-registratie namelijk onevenredig veel nadelige gevolgen voor de consument. De registratie is dan in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zo bepaalde de rechter in Arnhem.

Stabilisatie betalingsproblemen consument

In november van dit jaar wist het Bureau Krediet Registratie optimistisch te vertellen dat het aantal Nederlanders met een betalingsprobleem stabiliseert. Van de bijna 12 miljoen kredietnemers in Nederland heeft 6,6% moeite bij het voldoen van de gemaakte betalingsafspraken. 6,6% staat in dit geval voor bijna 792000 mensen die niet meer weten hoe zij hun schulden moeten afbetalen. Schrijnender is nog dat velen zich vaak bevinden in een gecompliceerde schuldensituatie, een hopeloze cirkel van betalingsachterstanden, het vullen van het ene gat met het lenen met BKR codering tenslotte uitmondend in een persoonlijk faillissement. Met alle gevolgen van dien, het verkopen van de woning tot beslaglegging op persoonlijke bezittingen en openbare verkoop. En een jarenlang schuldhulpverleningstraject (SHV) die het inkomen van de consument vaak doet teruglopen tot 90% van de geldende bijstandsnorm. Een situatie van schrijnende armoede dus waaruit ontsnappen nauwelijks meer mogelijk is.
De meeste schulden ontstaan doordat de consument zich niet bewust is van de risico’s die hij loopt bij het afsluiten van meerjaren aflossingen. De situatie van vandaag hoeft voor de consument niet de situatie van morgen te zijn. Resultaten uit het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst. Betalingsproblemen ontstaan naast overbesteding, vaak ook als gevolg van echtscheiding en werkloosheid. Het is lastig een schatting te doen naar de totale openstaande schuld van alle Nederlanders. In onze consumptie-maatschappij wordt onophoudelijk aangedrongen op meer consumeren en dus, bij gebrek aan liquide middelen, het afsluiten van meer leningen. Internet speelt hierbij een steeds grotere rol. Het is voor de consument eenvoudiger geworden via internet een lening met BKR codering af te sluiten dan via de traditionele kredietverstrekkers (banken en hypotheekverstrekkers).
Dat merkt ook de brancheorganisatie van incasso-ondernemingen vereniging (NVI). Het aantal mensen met problematische schulden bij incassobureaus neemt volgens die organisatie in snel tempo toe. Het bedrag aan openstaande vorderingen steeg in het tweede kwartaal van 2010 met 30 procent tot 5,6 miljard euro. En de organisatie ziet met name dat de consument steeds vaker luxe producten aanschaft zoals auto’s en wasmachines, zonder de rekening te betalen.

Lenen met BKR codering

Rest nog de hamvraag: Is het mogelijk een krediet af te sluiten zonder tussenkomst van het Bureau Krediet Registratie? Het antwoord moet helaas bevestigend klinken. Met name via internet wordt geadverteerd met leningen zonder toetsing door Bureau Krediet Registratie. Voorschotje.nl beloofd binnen enkele clicks tot 600 euro op uw rekening. Veel aanbieders adverteren bewust dat een lening ook mogelijk is met een BKR-codering. Dat de rente daarmee hoger is dan de gebruikelijke omdat er hogere risico’s zijn verbonden voor de geldverstrekker aan dit soort leningen wordt slechts na serieuze bestudering van de sites duidelijk.
In reclameblokken, rond voetbalvelden en in andere media staat de Nederlandse consument bloot aan een bombardement van zogenaamde goedbedoelde adviezen die neerkomen op slechts èèn ding: leen geld! Geld lenen met BKR codering lijkt soms een soort feestje. Maar geld lenen is een ernstige en zwaarwegende beslissing waarvan de financiële gevolgen jarenlang voelbaar kunnen zijn. Voorzichtigheid bij de consument bij het lenen van geld met een BKR codering is dus geboden!