Kredietverstrekkers zonder BKR toetsing

23/09/2011 Categorie: Lenen

Er zijn (gelukkig maar) verschillende kredietverstrekkers waarbij we te raden kunnen gaan om een beetje geld te kunnen lenen. Wanneer je over een BKR codering beschikt is het echter zo dat een aantal van die kredietverstrekkers reeds wegvallen. Sterker nog, een erkende Nederlandse bank zal zelden een lening verstrekken aan iemand die over een BKR codering beschikt. Goed, daar sta je dan wanneer je een BKR codering hebt gekregen natuurlijk. De enige mogelijk in dat geval om alsnog een lening af te kunnen sluiten is op zoek te gaan naar kredietverstrekkers waarbij er geen BKR toetsing uitgevoerd dient te worden. In dit artikel gaan we er graag uitgebreid op in en bieden we je als bezitter van een BKR codering verschillende mogelijkheden.

Kredietverstrekkers zonder BKR toetsing in Nederland

Laat ons eerst even kijken naar de kredietverstrekkers waarbij je terecht kunt zonder BKR toetsing in eigen land. Wat Nederlandse banken betreft zijn de mogelijkheden niet alleen beperkt, maar eigenlijk ook gewoon onbestaand. Nederlandse banken zijn bij het BKR aangesloten en bijgevolg verplicht om een BKR toetsing uit te voeren voor iedere lening die wordt verstrekt voor een bedrag dat hoger ligt dan 1000 euro. Beschik je over een BKR codering, dan kan je er rustig vanuit gaan dat het afsluiten van een grote lening nagenoeg onmogelijk wordt. Gaat het om een kleine lening, dan heb je een goede kans dat de bank eerst even kijkt naar de codering waarover het gaat. Bij een lage codering wordt een klein krediet immers nog wel eens toegekend. Wanneer je echt op zoek bent naar kredietverstrekkers zonder BKR toetsing zal je moeten kijken naar alternatieven.

Er bevinden zich in Nederland immers verschillende kredietverstrekkers die niet bij het BKR zijn aangesloten. Sterker nog, er bestaan ook financiële kantoren die zich specifiek richten op kredietnemers die over een BKR codering beschikken. Er wordt bij dergelijke kredietverstrekkers geen BKR toetsing uitgevoerd, maar je moet er wel rekening mee houden dat er een controle plaats zal vinden met betrekking tot je financiële situatie. Wanneer je met andere woorden over een bepaalde schuld beschikt en de financiële instelling het op basis daarvan niet verantwoord vindt om je een krediet te verstrekken kan het ook in dat geval perfect voorkomen dat je lening wordt geweigerd.

Kredietverstrekkers zonder BKR toetsing in het buitenland

Een mogelijk alternatief zou dan nog kunnen zijn om op zoek te gaan naar kredietverstrekkers zonder BKR toetsing in het buitenland, maar liggen daar eigenlijk wel mogelijkheden? Hoe dan ook is het zo dat buitenlandse financiële instelling en banken nooit een toetsing bij het BKR uit kunnen voeren simpelweg omdat ze er niet bij zijn aangesloten. Dat is dus al goed nieuws, ware het niet dat het financieel onderzoek dat wordt uitgevoerd door buitenlandse banken vele malen gedetailleerder verloopt dan wanneer je gewoon bij een bank of financiële instelling in eigen land te raden gaat. Er zijn om af te ronden dus zeker en vast kredietverstrekkers waarbij je zonder BKR toetsing een lening af kunt sluiten, maar de vraag is nog maar zeer of je daarbij al dan niet eenvoudiger aan een lening zult kunnen komen. Wij durven dat immers nog wel eens te betwijfelen.