Hypotheek ondanks BKR codering

26/09/2011 Categorie: Hypotheek

Wanneer je een eigen huis wil kopen zal je op zoek willen gaan naar een goede, geschikte hypotheek. Indien je over een passend inkomen beschikt is het verkrijgen van een hypotheek ook veelal geen probleem, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Een BKR codering kan natuurlijk aanzienlijk wat roet in het eten gooien. In dit artikel vertellen we je graag of, en vooral hoe het mogelijk is om met een BKR codering alsnog een hypotheek af te kunnen sluiten.

Hypotheek bij een bank met BKR codering

Laat ons eerst even de mogelijkheden bij een Nederlandse bank bekijken. Het is algemeen bekend dat je bij een Nederlandse bank de nodige problemen ondervindt bij het verkrijgen van een lening met BKR codering. Kort door de bocht gezien wil dit zeggen dat de problemen bij het verkrijgen van een hypotheek eigenlijk nog groter zouden moeten zijn, maar is dat ook zo? Bij een gewone lening kan een bank een oogje dichtknijpen wanneer je over een codering 1 beschikt, maar bij een hypotheek is dat vaak niet zo. In dat geval wil de bank immers geen enkel risico lopen wat de terugbetaling betreft. Het beschikken over een BKR codering kan er in dat opzicht dan ook voor zorgen dat het onmogelijk wordt om een hypotheek af te kunnen sluiten. Je doet er in dit geval dan ook steeds goed aan om eerst de codering waarover je beschikt weg te werken. Van zodra dit is gebeurd kan je vervolgens een nieuwe aanvraag indienen en zal de bank deze waarschijnlijk wel gewoon terug vanuit een objectief standpunt beoordelen. Let wel, men zal bij de controle van je financiële situatie als vanzelfsprekend nog iets strenger te werk gaan dan bij gewone reguliere klanten het geval is.

Hypotheek bij een financieel bureau met BKR codering

Een hypotheek met BKR codering afsluiten bij een Nederlandse bank is dus nagenoeg onmogelijk, maar hoe zit het met de financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten? Zij moeten natuurlijk geen verantwoording afleggen tegenover het BKR waardoor er ook geen toetsing wordt uitgevoerd. Dat is al positief, ware het niet dat er natuurlijk wel gewoon een controle wordt uitgevoerd naar je financiële situatie. Daarnaast is het aantal financiële instellingen (die niet bij het BKR zijn aangesloten) die een hypotheek kunnen en willen verstrekken eerder beperkt. Een hypotheek met BKR codering afsluiten bij een financieel kantoor is in dat opzicht reeds een uitdaging en het wordt er niet beter op. Het is immers ook zo dat de controle die wordt uitgevoerd naar je financiële situatie zal aantonen of er bijvoorbeeld reeds sprake is van maandelijkse afbetalingen (eventueel ter afbetaling van een bepaalde schuld). Alles wat tijdens dit onderzoek aan het licht komt zal er voor zorgen dat de financiële instelling weigerachtiger komt te staan tegenover het toekennen van een hypotheek. Men is er zich immers van bewust dat je waarschijnlijk eerst gewoon bij een Nederlandse bank hebt geprobeerd.

Hypotheek in het buitenland met BKR codering

Wanneer je in eigen land geen mogelijkheden meer vindt tot het afsluiten van een hypotheek met BKR codering zijn er natuurlijk nog mogelijkheden buiten de landsgrenzen ook. Je kunt er bijvoorbeeld eveneens perfect voor kiezen om een beroep te doen op buitenlandse banken, al zullen zij (vooral wat een hypotheek betreft) altijd de nodige argwaan aan de dag leggen. Ga er dus zeker niet vanuit dat het verkrijgen van een hypotheek met BKR codering bij een buitenlandse bank eenvoudiger is dan wanneer je gewoon bij een bank of financiële instelling in Nederland te raden gaat. We kunnen je in dit opzicht dan ook enkel en alleen adviseren om er eerst voor te zorgen dat je BKR codering opgeheven wordt waarna je gewoon terug op een normale manier gebruik kunt maken van de financiële dienstverlening van de Nederlandse banken.