Huurkoop auto zonder BKR toetsing

17/01/2011 Categorie: Autofinanciering

Een nieuwe auto kan soms best een flinke investering zijn. Daarom zijn er verschillende financieringsvormen. Een daarvan is huurkoop. Wanneer je een negatieve BKR registratie hebt kan dat een probleem zijn. Daarom kun je op zoek naar de huurkoop van een auto zonder BKR toetsing. Er zijn verschillende autodealers die zelf de financiering regelen, zodat de huurkoop van een auto zonder BKR toetsing mogelijk is!

Huurkoop auto zonder BKR toetsing

Omdat steeds meer autodealers zelf hun financiering regelen met de klant is het mogelijk om een auto te financieren via huurkoop, en dat zónder BKR toetsing. De autodealer heeft verschillende voordelen boven een reguliere kredietverstrekker. Wanneer je niet voldoet aan het contract en de ‘huur’ niet betaalt, dan kan de autodealer de auto opeisen. Zo heeft de autodealer een klein risico, want de autodealer blijft juridisch gezien eigenaar van de auto totdat het volledige bedrag is betaalt.

Auto zonder BKR toetsing

Daarnaast komt er nog eens bij dat een individuele autodealer zich niet snel bij het BKR aansluit, omdat er hoogstens enkele auto’s per dag worden verkocht via huurkoop. Omdat de autodealer zo weinig transacties uitvoert is het niet gunstig om alles bij het BKR te checken, omdat de autodealer hiervoor een vergoeding moet betalen (om inzage te krijgen). Daarnaast komt er nog eens bij dat het een service is naar de klant. Aangezien het risico bij de huurkoop zonder de BKR toetsing niet groot is en omdat er een gunstige winstmarge zit op de auto én de huurkoop, zal de autodealer sneller overgaan tot het verkopen van de auto.

Financieren van de auto

Naast de huurkoop zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Een bekende van Opel is de 50/50 deal, waarbij de eerste helft van het aankoopbedrag direct betaald wordt, en de andere helft over 3 jaar. Zonder rente! Daarnaast heb je ook de gewone autolening waarbij een percentage in rekening gebracht wordt. Ook kan een consumptief krediet worden afgesloten voor het kopen van een auto. Dit kan soms goedkoper zijn gezien het rente percentage op de huurkoop, maar dit verschilt per autodealer.

Huurkoop contract tekenen voor de auto

Omdat er weinig risico is voor de autodealer, aangezien de auto juridisch gezien eigendom blijft totdat alles is betaald en omdat een BKR check relatief veel kost zal de gemiddelde autodealer niet overgaan tot een BKR toetsing bij de huurkoop van een auto. Veel dealers, voornamelijk de grote namen, hebben er geen probleem mee om deze service aan de klant te bieden. Het kleine beetje risico dat de autodealer loopt wordt afgedekt door eventuele rente die betaald moet worden. De huurkoop van een auto zonder BKR toetsing is dus zeker mogelijk!