Huis kopen met BKR registratie

16/09/2011 Categorie: Hypotheek

Iedereen wil in zijn of haar leven op een bepaald ogenblik op eigen benen staan. Op zich is dat natuurlijk alleen maar goed, maar wat wanneer je een huis wil kopen en over een BKR registratie beschikt? Een BKR registratie kan het verkrijgen van een gewone lening al flink bemoeilijken, laat staan wanneer het gaat om de aankoop van een huis en er dus met andere woorden een aanzienlijk bedrag mee gemoeid is. Mensen die over een BKR registratie beschikken stellen zich dan ook de vraag of een huis kopen nog wel tot de mogelijkheden behoort of niet. In dit artikel proberen we je een duidelijk inzicht te geven in de mogelijkheden om een huis te kopen met BKR registratie.

Huis kopen met BKR registratie via een Nederlandse bank

Een huis kopen met BKR registratie via een Nederlandse bank is (om maar meteen met de deur in huis te vallen) absoluut niet mogelijk. Bij een gewone lening is veel afhankelijk van de codering waarover je precies beschikt, maar wanneer het gaat om een hypothecaire lening (wat toch wel een vrij aanzienlijke kostprijs vormt) liggen de kaarten natuurlijk helemaal anders en zal een financiële instelling of bank geen enkel risico willen lopen. Beschikken over de laagste notering is in dat opzicht reeds voldoende om de aanvraag van jouw woonkrediet geweigerd te zien. Je kan natuurlijk altijd proberen om een kredietaanvraag voor een hypothecaire lening in te dienen bij een Nederlandse bank, maar we geven je maar weinig kans op slagen…

Huis kopen met BKR registratie via een Nederlandse financiële instelling

Helemaal anders moet het zijn bij een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten… Toch? Ja, inderdaad, de kaarten liggen daar misschien wel iets gunstiger dan bij een gewone Nederlandse bank het geval is, maar het probleem is dat een BKR notering in de meeste gevallen wordt toegekend aan mensen die met een bepaalde betalingsachterstand te kampen hebben of zelfs in financiële moeilijkheden zitten. Een BKR notering wordt dus met andere woorden toegekend naar aanleiding van een bepaalde wanbetaling, iets wat ook een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten zeer eenvoudig te weten kan komen. Je dient er altijd even bij stil te blijven staan dat het niet is omdat een financiële instelling niet bij het BKR is aangesloten dat ze ook geen onderzoek kunnen uitvoeren naar jouw financiële situatie, want dat is natuurlijk wel het geval. In dat opzicht heb je dan bij een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten dan ook evenveel kans dat je woonkrediet wordt geweigerd.

Huis kopen met BKR registratie in het buitenland

Er is de voorbije jaren op de internationale financiële markt veel veranderd. Eén van die wijzigingen zit hem in het feit dat buitenlandse banken lang niet meer staan te springen om een krediet te verstrekken aan buitenlanders, laat staan wanneer het om een hypothecaire lening gaat. Een huis kopen met BKR registratie in het buitenland was vroeger nog wel eens mogelijk, maar ook dat lijkt vandaag de dag compleet verleden tijd. We kunnen om af te ronden dan ook niets anders aanraden dan er in eerste instantie voor te zorgen dat je BKR registratie verdwijnt. Van zodra dit is gebeurd (en rekening houdende met een kleine termijn achteraf) ben je terug in staat om gewoon via de reguliere kanalen een lening af te sluiten voor de aankoop van een eigen huis.