Geld lenen met BKR notering

12/09/2011 Categorie: Lenen

Geld lenen met BKR notering kan voor veel mensen een hele opgave lijken. We kunnen ons daar natuurlijk ook ergens wel in vinden, maar het is niet omdat je over een BKR notering beschikt dat daarom alle mogelijkheden tot het verkrijgen van een lening verdwijnen. Gelukkig zijn er voor mensen met een BKR notering immers nog andere mogelijkheden dan de Nederlandse banken. Denk maar eens aan financiële kantoren of verstrekkers van zogenaamde mini leningen. In dit artikel vertellen we je graag meer over geld lenen met BKR notering.

Verschillende noteringen

Alvorens paniek de overhand te laten nemen doe je er goed aan om eerst even te controleren over welke notering je precies beschikt. Er gaan ook vandaag de dag nog steeds veel mensen er vanuit dat geld lenen met BKR notering altijd onmogelijk is terwijl dat absoluut niet het geval hoeft te zijn. De mogelijkheden waarover je beschikt om geld te kunnen lenen is immers niet zozeer afhankelijk van het feit of je al dan niet een notering hebt, maar vooral van de notering in kwestie. Er bestaan binnen het BKR immers vier verschillende noteringen waarvan enkel en alleen notering 4 er voor zorgt dat iedere hoop op een lening bij een Nederlandse bank wordt uitgesloten. Heb je een notering 1 tot en met drie, dan zou dat in theorie moeten betekenen dat je nog over onvoldoende mogelijkheden beschikt om een lening bij een Nederlandse bank af te sluiten. Een bijkomend probleem is dat veel afhankelijk is van de bank waarbij je te raden gaat. Het is immers zo dat de ene bank andere voorwaarden kan hanteren dan de andere, maar dat is iets dat je alleen maar te weten kan komen door met de bank in kwestie rond de tafel te gaan zitten. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat er met een BKR notering nog niet perse reden is tot paniek.

Geld lenen met een BKR notering bij een buitenlandse bank

Steeds vaker kiezen Nederlandse kredietnemers er voor om met een BKR notering een beroep te doen op een buitenlandse bank. Slim? Misschien wel, ware het niet dat buitenlandse banken veelal verder kijken dan hun neus lang is. Zo wordt al snel de vraag gesteld waarom iemand uit Nederland er voor zou kiezen om een lening aan te vragen in bijvoorbeeld België of Duitsland. Daar moet natuurlijk meer achter zitten en daar voeren financiële instellingen dan ook graag het nodige onderzoek naar uit. Wat het BKR betreft heeft men natuurlijk niet de mogelijkheid om de status van een bepaald dossier op te vragen, maar men kan wel perfect nagaan of er zich ergens een openstaande schuld bevindt en indien ja, hoeveel die schuld dan precies bedraagt. Het is met andere woorden niet omdat een buitenlandse bank niet in de mogelijkheid verkeerd om een BKR controle uit te voeren dat er niet kan nagegaan worden wat de financiële situatie van een bepaalde persoon precies is. Daarnaast staan buitenlandse banken tegenwoordig absoluut niet meer te springen om een krediet te verstrekken aan kredietnemers uit andere landen zodat de mogelijkheden hoe dan ook beperkt zijn geworden.

Lenen in Nederland zonder BKR toetsing?

Lenen in Nederland wanneer je over een BKR notering beschikt kan natuurlijk een hele opgave worden, maar het zal je goed doen om te weten dat je niet enkel en alleen aangewezen bent op Nederlandse banken. Wanneer je slechts weinig geld nodig hebt kan je bijvoorbeeld een beroep doen op een gewoon financieel bureau of kan je zelfs snel een mini lening afsluiten. Deze laatste is een lening waarbij er geen BKR toetsing wordt uitgevoerd, maar het bedrag dat je kan lenen beperkt wordt tot 500 à max. 1000 euro. In ieder geval toont dit op een eenvoudige manier aan dat er naast Nederlandse banken nog ruim voldoende mogelijkheden zijn om geld te lenen, ook wanneer je over een BKR notering beschikt.