Financiering met BKR

11/06/2011 Categorie: Lenen

Een financiering hebben we op de één of andere dag allemaal wel eens nodig, en normaal hoeft dat ook geen al te groot probleem te vormen, maar wat wanneer je op zoek bent naar een financiering met BKR? Het hebben van een BKR codering kan het verkrijgen van een financiering aanzienlijk bemoeilijken, maar toch kan er vaak geen andere oplossing voor handen zijn. In dit artikel vertellen we je dan ook graag meer over de mogelijkheden m.b.t. het verkrijgen van een financiering met BKR.

Is het mogelijk om een financiering met BKR af te kunnen sluiten?

Het probleem is dat er zoveel wordt geschreven over het al dan niet kunnen krijgen van een financiering met BKR dat de mensen vandaag de dag door de bomen het bos niet meer zien. Eigenlijk is het echter helemaal niet zo moeilijk als het op het eerste zicht lijkt. Het klopt dat een BKR codering er voor kan zorgen dat het verkrijgen van een financiering moeilijker wordt, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat een financiering met BKR niet mogelijk is. Er bestaan binnen het BKR namelijk niet één, maar wel vier verschillende coderingen. Iedere codering kunnen we zien als een “graad” waarbij de hoogste codering dus staat voor de ernstigste schuld en dan hebben we het vaak niet over het bedrag, maar wel over de bereidheid van de schuldenaar om zijn openstaande schuld af te lossen. Doorgaans wordt een codering vier immers enkel en alleen verkregen wanneer de schuldenaar niet bereid is om zijn schulden af te lossen. In dit geval kan je een financiering dan inderdaad ook gerust vergeten.

Bij de andere drie coderingen is dat niet het geval. Wanneer je over een codering één, twee of drie beschikt zullen banken doorgaans jouw aanvraag tot financiering wel in behandeling willen nemen, alleen kan het zijn dat kosten die op jouw financiering worden aangerekend hoger zullen liggen dan normaal. Dit komt omdat de bank vreest dat het een groot risico loopt wanneer ze de financiering aan jou toekent. Door deze manier van werken kunnen we dus stellen dat een financiering met BKR wel degelijk mogelijk is, maar dat hij zeker en vast duurder kan zijn dan een gewone financiering.

Financiering met BKR bij een buitenlandse bank

Wanneer je er geen probleem mee hebt om een beroep te doen op een buitenlandse bank voor het verkrijgen van jouw financiering met BKR kan ook dat een oplossing zijn. Buitenlandse banken (België, Duitsland, …) hebben immers geen enkele verplichting tegenover het BKR en kunnen dan ook geen toetsing uitvoeren. Let er wel voor op dat een toetsing bij het BKR niet gelijk staat aan een controle van jouw financiële situatie. Een buitenlandse bank mag dan wel niet bij het BKR zijn aangesloten en dus geen toetsing uitvoeren, ook zij zullen immers gewoon nagaan hoe het met jouw financiële situatie is gesteld. Wanneer men denkt dat je niet in staat zal zijn om de gevraagde lening af te lossen zal deze dan ook vervolgens gewoon geweigerd worden. Dit is natuurlijk ook zeker en vast iets waar je rekening mee moet houden voor het verkrijgen van een financiering met BKR bij een buitenlandse bank.