€5000 Lenen zonder BKR toetsing

30/09/2011 Categorie: Lenen

We vertellen je niets nieuws wanneer we zeggen dat het al dan niet uitvoeren van een BKR toetsing voor het toekennen van een lening mede afhankelijk is van het bedrag dat je wenst te lenen. Er wordt in dat opzicht logischerwijs dan ook een onderscheid gemaakt tussen een lening van laat ons zeggen 1000 euro en één van 10.000 euro. In principe is het zo dat er tot een bedrag van 1000 euro geen BKR toetsing uitgevoerd dient te worden. Alleen is het probleem dat er geen enkele Nederlandse bank te vinden is die je een lening van amper 1000 euro zal willen verstrekken, en misschien heb je ook wel helemaal niet voldoende aan een dergelijk laag bedrag. In dit artikel vertellen we je graag meer over 5000 euro lenen zonder BKR toetsing.

5000 lenen zonder BKR toetsing bij een Nederlandse bank

Wanneer je 5000 euro wil lenen zal je hiervoor eerst een beroep willen doen op een gewone Nederlandse bank. Het is immers bekend dat zij op hun leningen veelal de laagst mogelijke kostprijs berekenen, maar is dat wel mogelijk voor een bedrag van amper 5000 euro? Ja, het is mogelijk om een kleine lening af te sluiten voor een dergelijk laag bedrag, maar daarvoor zal altijd een BKR toetsing worden uitgevoerd. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven is iedere bank die bij het BKR is aangesloten immers verplicht om bij een lening van 1000 euro of meer een dergelijke toetsing uit te voeren. Wanneer je over een BKR notering beschikt is de kans dan ook groot dat aan de hand van de toetsing zal worden beslist om de lening niet toe te kennen. Zelfs voor een laag bedrag als 5000 euro speelt het al dan niet beschikken over een BKR codering dus wel degelijk een uitermate belangrijke rol.

5000 euro lenen zonder BKR toetsing lenen met een mini lening?

Het is je waarschijnlijk wel bekend dat er ook zoiets bestaat als een mini lening. Mensen die nood hebben aan een (voor de financiële wereld) klein bedrag kunnen een beroep doen op een dergelijke lening. Het is echter zo dat verstrekkers van mini leningen er voor hebben gekozen om een grens te stellen die gelegen is tussen de 500 en 1000 euro. Wanneer je meer wil gaan lenen zal je hiervoor dus geen beroep kunnen doen op een mini lening. Zoals je ziet is het lenen van 5000 euro zonder BKR toetsing reeds vrij ingewikkeld en zal je op zoek moeten gaan naar mogelijkheden buiten de reguliere kanalen. Je zal dan ook met andere woorden haast verplicht zijn om voor het lenen van 5000 euro zonder BKR toetsing een beroep te doen op financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten.

5000 euro lenen zonder BKR toetsing bij een financieel bureau

Als laatste kunnen we je goed nieuws melden. Het is mogelijk om 5000 euro te lenen zonder dat er een BKR toetsing wordt uitgevoerd door een beroep te doen op een financieel bureau. Dergelijke kantoren hebben de mogelijkheid om leningen te verstrekken, maar zijn niet bij het BKR aangesloten waardoor ze er ook geen enkele verplichting tegenover hebben. Je dient er wel altijd rekening mee te houden dat dergelijke financiële kantoren dan wel geen toetsing uitvoeren, ze zullen wel nagaan of je financiële situatie het afbetalen van een lening toestaat of niet. Te raden gaan bij een financieel kantoor om geld te lenen biedt in dat opzicht dan ook geen enkele zekerheid, zelfs wanneer het over amper 5000 euro gaat.