BKR geregistreerd geld lenen

Categorie: Lenen

Wanneer je bij het BKR geregistreerd staat is het niet altijd even eenvoudig meer om nog geld te kunnen lenen. Nederlandse banken zullen je een krediet zo goed als zeker weigeren zodat de meest voor de hand liggende mogelijkheid eigenlijk al geen optie meer is. Let wel, Nederlandse banken vellen hun oordeel aan de hand van de codering waarover je beschikt. In bepaalde gevallen kan het met de kleinste codering dus wel gewoon mogelijk zijn om geld te lenen bij een bank, al kan het wel zijn dat er hogere kosten op je lening worden aangerekend dan wanneer je niet over een BKR codering zou beschikken. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.
Meer »

Geld lenen met BKR

Categorie: Lenen

Geld lenen met BKR is natuurlijk wel mogelijk. Wanneer een kredietverstrekker geld uitleent, wordt eerst gekeken of de persoon een negatieve registratie heeft. In dat geval is een lening vaak niet meer mogelijk. Maar er zijn ook bedrijven die júist aan mensen met een negatieve registratie geld uitlenen. Deze mensen betalen vaak een hoger rentepercentage, omdat het risico voor de kredietverstrekker hoger is dan voor een ‘gewone’ lening.

Meer »

Kopen op afbetaling met BKR

Categorie: Lenen

Wanneer je over een BKR codering beschikt dien je er bij het afsluiten van een lening of het kopen van een artikel op afbetaling rekening mee te houden dat, dat misschien niet meer zo voor de hand liggend is als vroeger. In principe is het ook met BKR perfect mogelijk om te kopen op afbetaling, maar veel is afhankelijk van het artikel en vooral de prijs welke je dient te betalen. Het spreekt voor zich dat er een groot verschil is tussen het kopen van een televisie op afbetaling of een auto op afbetaling. We vertellen er je in dit artikel graag meer over.
Meer »

Lenen met negatieve BKR registratie

Categorie: Lenen

Op een bepaald ogenblik kunnen je financiële verplichtingen al eens teveel worden. Wanneer je niet meer aan je betalingsverplichting tegenover verschillende schuldeisers kan voldoen kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een negatieve BKR registratie. Hoewel sterk afhankelijk van de registratie waarover je beschikt kan dat er voor zorgen dat het verkrijgen van een lening aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Sterker nog, met een negatieve BKR registratie een gewone hypothecaire lening afsluiten is nagenoeg onmogelijk. We vertellen je in dit artikel graag meer over lenen met negatieve BKR registratie.
Meer »

Geld lenen met BKR codering

Categorie: Lenen

Voor veel mensen stort op de dag dat ze te maken krijgen met een zogenaamde BKR codering de hele wereld in. Hoewel niet helemaal onterecht wordt de invloed van een BKR codering op de financiële situatie van een persoon of gezin wel degelijk overroepen. Het is bijvoorbeeld in eerste instantie belangrijk om er rekening mee te houden dat er vier verschillende BKR coderingen bestaan waarbij enkel de vierde en hoogste codering er voor zorgt dat het niet meer mogelijk is om een lening af te sluiten bij een Nederlandse bank, en zelfs dan zijn er nog een aantal interessante alternatieven… Geld lenen met een BKR codering? Het kan dus wel degelijk!
Meer »

Lenen met negatieve BKR

Categorie: Lenen

Iedereen heeft op een bepaald moment in het leven wel eens nood aan één of meerdere kredieten. In principe is dat geen probleem, er zijn vandaag de dag immers voldoende kredieten op de markt terug te vinden, maar wat wanneer je beschikt over een negatieve BKR codering? In dat geval kan het zomaar aanzienlijk moeilijker worden om een krediet vast te krijgen. Sterker nog, wanneer je over een codering 4 beschikt zal doorgaans geen enkele Nederlandse bank nog bereid zijn je een krediet toe te willen kennen. In dit artikel vertellen we je graag meer over lenen met negatieve BKR.
Meer »

Lenen met BKR

Categorie: Lenen

Het hebben van een codering bij het BKR sluit niet meteen uit dat je niet langer in staat bent om geld te lenen bij een Nederlandse bank. Het is vooral de codering waarover je beschikt die zal bepalen hoe moeilijk het wordt om nog via de gekende kanalen aan een lening te kunnen komen. In totaal wordt er binnen het BKR gebruik gemaakt van vier verschillende coderingen. Beschik je over een lage codering, dan is de kans dat een Nederlandse bank je wel nog steeds aan een lening zal willen helpen. Eventueel kan er in dit geval wel gevraagd worden om een extra financiële waarborg. Beschik je over een hoge codering, dan kan het wel voorkomen dat banken in Nederland niet meer bereid zijn om je nog een krediet te verstrekken.
Meer »

Lenen met BKR toetsing

Categorie: Lenen

Wie in Nederland een lening aan wil gaan en die bij een Nederlandse bank wil afsluiten zal zonder enige twijfel reeds gehoord hebben van de gevreesde BKR toetsing. Een BKR toetsing wordt uitgevoerd op alle leningen die bij een bank in Nederland worden afgesloten en die groter zijn dan een bedrag van 1000 euro. In principe vormt dat geen probleem, hetzij voor wie over een codering bij het BKR beschikt. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag maar over lenen met BKR toetsing.
Meer »

Lenen zonder BKR controle

Categorie: Lenen

We komen allemaal wel eens in een situatie terecht waarin we nood hebben aan extra kapitaal. Om dat extra kapitaal te kunnen krijgen is het vaak noodzakelijk om een lening af te sluiten, maar wat wanneer je over een codering bij het BKR beschikt? We weten immers dat iedere Nederlandse bank een toetsing bij het BKR uitvoert en dat aan de hand van die toetsing en in combinatie met een financiële controle wordt beslist of de door jou aangevraagde lening al dan niet wordt toegekend. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag meer over lenen zonder BKR controle.
Meer »

Snel geld lenen met BKR

Categorie: Lenen

Vandaag de dag hebben we zoveel nieuwe mogelijkheden om geld te kunnen lenen dat het eigenlijk al mogelijk is om een lening af te sluiten binnen de 24 uur. Geld lenen is dan ook absoluut niet moeilijk meer, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Is het in dat geval nog steeds mogelijk om vlot geld te kunnen lenen of zijn er dan helemaal geen mogelijkheden meer beschikbaar wanneer je snel nood hebt aan extra geld? We vertellen je in dit artikel graag meer over snel geld lenen met BKR.
Meer »