Hypotheek oversluiten met BKR

Categorie: Hypotheek

Een hypothecaire lening heeft de reputatie van een goede kredietvorm te zijn. Wanneer we puur naar het percentage rente gaan kijken dat in rekening wordt gebracht kunnen we ons hier eigenlijk bij aansluiten. Kijken we echter verder en gaan we ook het bedrag dat we lenen onder de loep nemen, dan zien we iets helemaal anders. Het spreekt immers voor zich dat 2 procent op bijvoorbeeld 1000 euro en 2 procent op 100.000 euro een aardig verschil maken. Wanneer je er na het afsluiten van je hypothecaire lening achterkomt dat je toch een te hoge rente betaalt hoef je daarom nog niet te treuren. Het is immers mogelijk om je hypotheek te oversluiten. Althans normaal is dat mogelijk, maar wat wanneer je sinds het afsluiten van je hypotheek over een BKR codering beschikt? We gaan er in dit artikel graag verder op in.
Meer »

Hypotheek met BKR A3

Categorie: Hypotheek

Een BKR notering kan er voor zorgen dat je leven in een oogwenk veranderd. Zeker wanneer er je op jonge leeftijd reeds een BKR codering wordt toegekend kan dit grote gevolgen hebben voor later. Het is immers niet alleen moeilijk om een (kleine of gemiddelde) lening af te sluiten wanneer je beschikt over een BKR codering, maar daarnaast is het haast onmogelijk om een hypothecaire lening toegekend te krijgen door een bank in Nederland. Dit is zo wanneer je over een BKR codering A1 beschikt, maar het wordt natuurlijk alleen maar erger naarmate een hogere codering wordt toegekend. In dat opzicht lijkt het dan ook volkomen onmogelijk om een hypotheek af te kunnen sluiten met een BKR A3 codering, maar is dat ook wel echt zo?
Meer »

Hypotheek met negatieve BKR registratie

Categorie: Hypotheek

Wanneer je een negatieve BKR registratie hebt bij het BKR en je toch op zoek wil gaan naar een gewone lening zijn er nogal wat alternatieven voor handen. Voor kleine bedragen is er bijvoorbeeld de alom bekende mini lening terwijl er voor iets grotere bedragen ook wel altijd mogelijkheden te vinden zijn. Helemaal anders wordt het echter wanneer het gaat om een hypothecaire lening. Een hypotheek met negatieve BKR registratie afsluiten is absoluut geen lachertje. Sterker nog, in 90% van de gevallen is het met een BKR registratie zelfs onmogelijk om een hypotheek af te sluiten bij een bank in Nederland. We vertellen je in dit artikel graag meer over een hypotheek met negatieve BKR registratie.
Meer »

Hypotheek ondanks BKR codering

Categorie: Hypotheek

Wanneer je een eigen huis wil kopen zal je op zoek willen gaan naar een goede, geschikte hypotheek. Indien je over een passend inkomen beschikt is het verkrijgen van een hypotheek ook veelal geen probleem, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Een BKR codering kan natuurlijk aanzienlijk wat roet in het eten gooien. In dit artikel vertellen we je graag of, en vooral hoe het mogelijk is om met een BKR codering alsnog een hypotheek af te kunnen sluiten.
Meer »

Huis kopen met BKR registratie

Categorie: Hypotheek

Iedereen wil in zijn of haar leven op een bepaald ogenblik op eigen benen staan. Op zich is dat natuurlijk alleen maar goed, maar wat wanneer je een huis wil kopen en over een BKR registratie beschikt? Een BKR registratie kan het verkrijgen van een gewone lening al flink bemoeilijken, laat staan wanneer het gaat om de aankoop van een huis en er dus met andere woorden een aanzienlijk bedrag mee gemoeid is. Mensen die over een BKR registratie beschikken stellen zich dan ook de vraag of een huis kopen nog wel tot de mogelijkheden behoort of niet. In dit artikel proberen we je een duidelijk inzicht te geven in de mogelijkheden om een huis te kopen met BKR registratie.
Meer »

BKR hypotheek

Categorie: Hypotheek

Een BKR hypotheek is iets wat men in de financiële wereld niet graag hoort. We spreken van een hypotheek BKR wanneer iemand die over een BKR codering beschikt alsnog een hypothecaire lening aan wil gaan. We kunnen ons daar natuurlijk allerhande vragen bij stellen zoals of het wel verantwoord is om een dergelijk zware lening met een BKR codering aan te gaan, maar de belangrijkste vraag is of het überhaupt wel mogelijk is. In dit artikel proberen we je een antwoord te geven op deze lastige vraag.
Meer »

Hypotheek BKR registratie

Categorie: Hypotheek

Dat een BKR registratie vervelende gevolgen kan hebben is alom bekend, maar wat wanneer je graag een eigen huis wenst aan te kopen? Is het wanneer je over een BKR codering beschikt bijvoorbeeld nog wel mogelijk om een hypotheek af te sluiten, en een belangrijkere vraag, is het wel verantwoord? Het spreekt voor zich dat veel afhankelijk is van de codering waarover je beschikt, maar in de meeste gevallen staan Nederlandse banken toch vrij weigerachtig tegenover potentiële hypotheekgevers die beschikken over een BKR codering. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.
Meer »

Hypotheek zonder BKR toetsing

Categorie: Hypotheek

Zonder enige twijfel weet je waarschijnlijk wel dat het in principe vrij eenvoudig mogelijk is om een (kleine of middelgrote) lening te kunnen krijgen zonder BKR toetsing. Wanneer het om een hypothecaire lening gaat is dat echter meteen een heel ander verhaal. Banken willen voor een hypothecaire lening in alle gevallen steeds nagenoeg volledige zekerheid over het verloop van het krediet. Kan je deze zekerheid niet geven, dan is de kans groot dat je kredietaanvraag wordt geweigerd. In dit artikel vertellen we je in ieder geval graag meer over een hypotheek zonder BKR toetsing.
Meer »

Hypotheek met negatieve BKR

Categorie: Hypotheek

Wanneer je een hypotheek wenst af te sluiten is het eerste waar je rekening mee moet houden het feit of je over een BKR codering beschikt of niet. Beschik je over een BKR codering, dan wordt het sowieso een flink stuk lastiger om een hypotheek te kunnen krijgen. Een hypotheek met negatieve BKR kan, maar veel zal afhangen van welke codering je hebt en vooral ook van de bank in kwestie. Sommige banken mogen dan wel een lening toekennen wanneer de kredietnemer over een negatieve BKR beschikt, maar wanneer het om een hypotheek met negatieve BKR gaat zijn de meeste banken toch bijzonder op hun hoede. Het gaat in dat geval natuurlijk vaak over zeer aanzienlijke bedragen. In dit artikel vertellen we je graag meer over een hypotheek met negatieve BKR.
Meer »

Hypotheek met BKR

Categorie: Hypotheek

Iedereen die een huis wil kopen kan er eigenlijk niet onderuit om een hypothecaire lening af te sluiten en eigenlijk is dat ook geen probleem wanneer je over voldoende financiële middelen beschikt, maar wat wanneer je die middelen niet ter beschikking hebt of wanneer je bijvoorbeeld een BKR codering hebt? Is het met een BKR codering eigenlijk nog wel mogelijk om een hypotheek af te kunnen sluiten en zo ja, gelden daar dan speciale voorwaarden voor of zijn er hogere kosten aan verbonden? We vertellen je in dit artikel graag meer over een hypotheek met BKR.
Meer »