BKR

13/08/2011 Categorie: BKR

Het BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie, is een Nederlandse organisatie die de financiële gegevens van alle inwoners van Nederland bijhoudt. Wanneer je met een bepaalde openstaande schuld te maken hebt bij een bedrijf dat is aangesloten bij het BKR wordt deze schuld aan het BKR kenbaar gemaakt. Vervolgens wordt een dossier geopend welke zowel kan opgevraagd worden door jezelf als door andere bedrijven die bij het BKR zijn aangesloten. Nederlandse banken voeren bij iedere kredietaanvraag van meer dan 1000 euro steeds een BKR toetsing uit. Wanneer je dan over een BKR codering beschikt is dit voor de bank in kwestie voldoende reden om de kredietaanvraag te weigeren. We vertellen je in dit artikel graag meer over het BKR.

Recht op inzage

Iedereen die over een BKR codering beschikt heeft het recht om zijn of haar dossier in te zien. Deze inzage kan bij iedere Nederlandse bank opgevraagd worden door middel van het aanvraagformulier dat terug te vinden is in de brochure “Wat doet BKR voor mij?”. Vul het formulier in zoals gevraagd, toon je identiteitskaart aan de loketbediende en zorg er voor dat je een bedrag van 4,95 euro bij je hebt. Met dit bedrag worden alle kosten voor de inzage in je dossier gedekt. Onder normale omstandigheden kan je binnen de 10 werkdagen een overzicht thuisgestuurd krijgen. Het is tot slot eveneens mogelijk om je dossier in te zien bij het BKR in Tiel zelf. De kosten daarvoor bedragen eveneens 4,95 euro. Het wordt aangeraden om vooraf een afspraak te maken.

Wie is er allemaal aangesloten bij het BKR?

In principe zijn er slechts twee groepen organisaties aangesloten bij het BKR. Enerzijds zijn er de Nederlandse banken, en anderzijds zijn er nog de verschillende telecombedrijven. Alleen de bedrijven die bij het BKR zijn aangesloten kunnen schulden doorgeven en een toetsing uitvoeren. Het BKR kan dergelijke instellingen een verplichting opleggen wat betreft het uitvoeren van een controle. Voor Nederlandse banken is de verplichting bijvoorbeeld dat er voor iedere lening van meer dan 1000 euro een BKR toetsing dient te gebeuren. Voor telecombedrijven geldt dat ze voor iedere nieuwe klant een toetsing uit moeten voeren alvorens een abonnement toe te kunnen kennen.

Gevolgen van een BKR codering

Zoals in de inleiding reeds stond te lezen kan een BKR codering grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie. Wanneer je over een BKR codering beschikt kan het bijvoorbeeld erg moeilijk worden om een lening af te sluiten bij een Nederlandse bank. Daarnaast kan ook een telecombedrijf dat is aangesloten bij het BKR het afsluiten van een abonnement weigeren op basis van een negatieve codering bij het BKR. Uiteindelijk bestaan er altijd wel alternatieven, maar deze zijn vaak duurder en beperkter. Het is omwille van deze redenen dan ook uiterst belangrijk om alles in het werk te stellen om een BKR codering te voorkomen en met andere woorden aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

Geschillencommissie BKR

Wanneer je van mening bent dat een bij het BKR aangesloten deelnemer je onterecht een codering heeft bezorgd kan je hiervoor een bezwaarschrift indienen. Wanneer de deelnemer uiteindelijk toch beslist dat de codering op een rechtmatige manier werd verkregen, en je het hier nog steeds niet eens mee bent kan je er voor kiezen om je zaak te laten behandelen door de geschillencommissie van het BKR. Let op, deze commissie komt slechts enkele keren per jaar samen en de uitslag van de bijeenkomst wordt steeds gepubliceerd op de website van het BKR. De kosten voor het indienen van je dossier bedragen 22,50 euro. Wanneer de geschillencommissie BKR je in het gelijk stelt worden de kosten terugbetaald.