BKR verwijderen: Je BKR registratie verwijderen

04/01/2011 Categorie: BKR

Wanneer je als consument een overeenkomst afsluit met een aanbieder van een mobiele telefoonabonnement of een kredietverstrekker, worden je gegevens opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Bij betalingsproblemen kan er een code achter je naam geplaatst worden, welke pas na 5 jaar weer wordt weggehaald. Maar is BKR verwijderen binnen die 5 jaar ook mogelijk?

BKR registratie

In 1965 is het BKR, Bureau Krediet Registratie, opgericht door het financiële bedrijfsleven. Het doel van dit bureau is zowel de kredietverstrekkers als de consument te beschermen. Door het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en andere betalingsproblemen willen ze bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland. Wanneer je een mobiel telefoonabonnement afsluit of een lening krijgt van een kredietverstrekker, worden die gegevens genoteerd in het CKI. Wanneer je niet of niet op tijd aan je betalingsverplichtingen voldoet, kun je een code achter je naam krijgen. Te beginnen met een A1 code en bij ernstigere betalingsproblemen een A2 of A3 codering. De gegevens van personen die in het CKI geregistreerd staan, worden doorgegeven aan deelnemers van BKR. Zo kunnen zij op basis van die gegevens een inschatting maken hoe hoog het risico is om met die consument een overeenkomst aan te gaan. Wanneer de betalingsproblemen zijn opgelost, wordt de codering niet verwijderd. Er wordt dan een H van herstel achter de naam geplaatst. BKR verwijderen gebeurd pas na 5 jaar.

Geld lenen met BKR registratie

Voor de consument zit er een groot nadeel aan een negatieve BKR notering. Geld lenen kan hierdoor lastiger worden en reguliere banken vinden het risico vaak te groot vanwege de notering. Men denkt dat BKR verwijderen pas mogelijk is na 5 jaar en gaat in zee met online financierders die zich specialiseren in leningen met BKR noteringen. Deze financierders zien hier mogelijkheden in, omdat ze vanwege het risico een hogere rente kunnen vragen. Op deze manier kunnen zij er aan verdienen, wat blijkbaar opweegt tegen het risico wat ze nemen. Hoewel BKR zich tot doel heeft gesteld de consument te beschermen, lopen op deze manier de maandlasten alleen maar op. BKR verwijderen meteen nadat de betalingsproblemen zijn opgelost zou in dat geval voor de consument gunstiger zijn.

BKR verwijderen

Wanneer je niet 5 jaar wilt wachten voordat de negatieve codering achter je naam wordt weggehaald, is BKR verwijderen in sommige gevallen mogelijk. Om in aanmerking te komen voor BKR verwijderen moet je een aantal dingen doen. Het eerste is je gegevens opvragen bij BKR, om erachter te komen welke coderingen er genoteerd staan. Dit kost 4,50 euro en het formulier hiervoor kan bij iedere Nederlandse bank opgehaald worden. Allereerst kun je controleren of alle informatie wel klopt. Het kan zijn dat een code al verwijderd had moeten worden. Je kunt om verschillende redenen een verzoek tot BKR verwijderen indienen. Misschien heeft de betalingsachterstand niet lang genoeg geduurd, of kon je er zelf niets aan doen. Het kan ook zijn dat je niet op de hoogte was van de codering. BKR verwijderen kan uiteindelijk alleen gedaan worden door de financiële instellingen waarbij de problemen zijn ontstaan. Wanneer beiden partijen er samen niet uitkomen, is er een mogelijkheid om de geschillencommissie BKR in te schakelen.