BKR Tiel: Informatie over BKR te Tiel

07/01/2011 Categorie: BKR

Het Bureau Krediet Registratie in Tiel, BKR Tiel, wil bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland. Wanneer je als consument een overeenkomst afsluit met een telecombedrijf of een lening krijgt van een kredietverstrekker registreert BKR Tiel daar de gegevens van.

BKR Tiel

Het BKR is opgericht in 1965 door het financiele bedrijfsleven. Dit bureau beheert en verzorgt het Centraal Krediet Informatiesysteem, kortweg CKI genoemd. BKR Tiel is een stichting zonder winstoogmerk met als voornaamste inkomstenbron vergoedingen voor verleende diensten. Het bureau wordt bestuurd door een Algemeen bestuur. Hierin zijn alle deelnemers vertegenwoordigd. BKR Tiel informeert deze deelnemers over de leningen die consumenten hebben afgesloten. Met behulp van deze informatie kunnen de organisaties beter bepalen of het risico voor het verstrekken van een krediet niet te groot is. Dit is dan ook de hoofdactiviteit van BKR Tiel. Dit doen ze door het beheren en verzorgen van het CKI.

Producten

In het verlengde van dit informatiesysteem, levert BKR ook nog enkele aanvullende producten. Zo wordt ingespeeld op risicomanagement door het ontwikkelen van verschillende risicoproducten zoals BKR score en Monitoring. BKR score geeft de hoogte van het risico aan, wat men per consument verwacht. Deze score wordt verkregen door het betalingsgedrag van de persoon te vergelijken met de andere personen die geregistreerd staan. De bedoeling hiervan is om overkreditering te voorkomen en financiële risico’s te beperken. Met Monitoring worden deelnemers dagelijks geïnformeerd over actuele ontwikkelingen bij de geregistreerde consumenten. Het gaat hierbij wel om consumenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de betreffende deelnemer.

Codering

Wanneer een deelnemende organisatie wil weten of het verantwoord is om een lening te verstrekken aan een bepaalde consument, kan deze organisatie een BKR toetsing doen. Aan de coderingen die bij de naam van de consument vermeldt staan geeft BKR Tiel aan hoe hoog het risico is. Zo krijg je een A achter je naam wanneer je een betalingsachterstand hebt. Er zijn verschillende A noteringen. Een A1 notering is minder ernstig dan een A2 of A3 notering. Zelfs wanneer de betalingsproblemen niet meer spelen blijft de code achter je naam staan. Wel wordt er dan een H van herstel bij geplaatst. Na 5 jaar worden pas de A-coderingen verwijderd. Registratie bij BKR te Tiel hoeft dus niet nadelig te zijn, wanneer je aan je betalingsverplichtingen voldoet en geen coderingen achter je naam hebt staan. Is dit wel het geval, dan kan het gevolg zijn, dat een lening wordt geweigerd, omdat de kredietverstrekker het risico te groot vindt.

BKR verwijderen

Zelfs met een negatieve BKR notering is het meestal nog wel mogelijk om ergens een lening te krijgen. Er zijn online genoeg kredietverstrekkers te vinden, die zich hebben gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan consumenten met een negatieve BKR registratie. Nadeel is wel, dat zij vanwege het hogere risico een hogere rente vragen, waardoor je vaak duurder uit bent. Dat maakt het nagaan van de mogelijkheid om de notering te verwijderen vaak wel de moeite waard. Je kunt dan je gegevens opvragen bij BKR Tiel en een verzoek tot verwijderen van de BKR notering indienen.