BKR registratie

26/07/2011 Categorie: BKR

Iedereen die een lening heeft afgesloten komt op een bepaald ogenblik wel eens in een situatie terecht waarin hij moeite ondervindt met het afbetalen van die lening. Wanneer je echter niet meer in staat bent om af te betalen kan dat er voor zorgen dat je te maken krijgt met een zogenaamde BKR registratie. Een BKR registratie is in principe niets anders dan een dossier welke voor jou aangemaakt wordt bij het Bureau Krediet Registratie en waaruit blijkt dat je een betalingsachterstand hebt. Dit dossier kan door jezelf opgevraagd worden, maar ook door andere partijen die bij het BKR zijn aangesloten zoals banken, maar ook telecombedrijven. We vertellen je in dit artikel graag meer over de BKR registratie en de mogelijke gevolgen er van.

Verschillende BKR registraties

Vooraleer we dieper ingaan op de impact welke een BKR registratie heeft op je (financiële) situatie is het belangrijk dat je weet wat een dergelijke registratie juist inhoudt, en vooral op basis waarvan het wordt toegekend. Er zijn in principe vier verschillende registraties. De eerste registratie wordt gegeven op het ogenblik dat er een betalingsachterstand werd waargenomen. Iedere volgende registratie die wordt toegekend (codering 2, 3 of 4) zal toegekend worden aan de aard van de ernst van de betalingsachterstand en vooral de bereidwilligheid van de persoon in kwestie om zijn openstaande schulden af te betalen. De hoogst mogelijke BKR registratie wordt enkel en alleen toegekend wanneer iemand niet bereikbaar en / of bereid bleek om zijn schulden af te lossen.

Kan ik lenen met een BKR registratie?

Of je kunt lenen met een BKR registratie is van verschillende factoren afhankelijk. Allereerst zal er zoals hierboven reeds aangegeven gekeken moeten worden naar de BKR registratie waarover je beschikt. Vooral Nederlandse banken zijn hier heel gevoelig aan. Er wordt wel eens gezegd dat geld lenen met een BKR registratie altijd onmogelijk is, maar dat is niet het geval. Wanneer het om een BKR registratie 1 gaat en je kunt aantonen dat je alles op alles zet om je openstaande schuld af te lossen, of wanneer je deze reeds hebt afgelost kan de bank wel degelijk bereid zijn om je een lening met BKR registratie toe te kennen. Let op, de toetsing die de bank uitvoert is niet het enige waar je rekening mee dient te houden. Naast een toetsing bij het BKR wordt er immers ook nog onderzoek gedaan naar je huidige financiële situatie, en wanneer deze ontoereikend blijkt kan het perfect voorkomen dat een bank ook op basis daarvan het door jou aangevraagde krediet niet wenst toe te staan. Wanneer een bank niet bereid is om je geld te lenen met een BKR registratie kan je daarvoor wel nog steeds een beroep doen op één van de vele kredietbureau’s. Enkele van deze kantoren zijn zelfs gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan mensen met een BKR registratie.

Hypotheek met BKR registratie

Het grootste probleem voor mensen met een BKR registratie is het afsluiten van een hypothecaire lening. Over welke registratie je ook beschikt, geen enkele Nederlandse bank zal voldoende vertrouwen in jou als kredietnemer willen stellen om je zo’n hoge lening toe te kennen. Wanneer je met andere woorden een hypothecaire lening wenst af te sluiten doe je er goed aan om eerst je BKR registratie recht te zetten en dan pas een aanvraag bij de bank in te dienen. Let wel op, een BKR registratie blijft tot 5 jaar na aflossing van je schuld actief. Voorkomen is in dit geval dus echter beter dan genezen…