BKR geregistreerd geld lenen

09/08/2011 Categorie: Lenen

Wanneer je bij het BKR geregistreerd staat is het niet altijd even eenvoudig meer om nog geld te kunnen lenen. Nederlandse banken zullen je een krediet zo goed als zeker weigeren zodat de meest voor de hand liggende mogelijkheid eigenlijk al geen optie meer is. Let wel, Nederlandse banken vellen hun oordeel aan de hand van de codering waarover je beschikt. In bepaalde gevallen kan het met de kleinste codering dus wel gewoon mogelijk zijn om geld te lenen bij een bank, al kan het wel zijn dat er hogere kosten op je lening worden aangerekend dan wanneer je niet over een BKR codering zou beschikken. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

BKR geregistreerd geld lenen bij Nederlandse banken

BKR geregistreerd geld lenen bij een Nederlandse bank lijkt op het eerste zicht misschien compleet onmogelijk, maar toch is dat niet het geval. Je dient er rekening mee te houden dat banken niet alleen kijken naar het feit of je al dan niet over een registratie bij het BKR beschikt, maar ook over welke registratie het exact gaat. Wanneer je de laagste registratie hebt en aan kunt tonen dat je inmiddels alle schulden hebt afgelost kan de bank wel degelijk bereid zijn om je een lening te verstrekken. Belangrijk hierbij is de zekerheid welke je de bank kan bieden. Hoe staat het bijvoorbeeld met je inkomen en je algemeen financieel vermogen? Al deze verschillende factoren zullen een belangrijke rol spelen in het al dan niet toegekend krijgen van een lening.

BKR geregistreerd geld lenen bij kredietbureau’s

BKR geregistreerd geld lenen bij kredietbureau’s is iets eenvoudiger dan wanneer je een beroep zou doen op een Nederlandse bank. Er bevinden zich in Nederland zelfs verschillende financiële kantoren die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan mensen die over een BKR registratie beschikken. Het enige probleem met dergelijke kantoren is wel dat je als kredietnemer aan zult moeten kunnen tonen dat je wel degelijk in staat bent om de gevraagde lening volgens de kredietvoorwaarden af te betalen. Kan je dit niet, dan is de kans groot dat ook een kredietbureau niet bereidt zal zijn om je de gevraagde lening toe te kennen. Het is immers niet omdat er geen controle bij het BKR wordt uitgevoerd dat het financieel bureau geen zekerheid wil over je financiële situatie, in tegendeel zelfs.

BKR geregistreerd geld lenen door middel van een mini lening

Wanneer je enkel en alleen nood hebt aan een klein bedrag tussen de maximum 500 & 1000 euro kan je daarvoor een beroep doen op een zogenaamde mini lening. Voor het verstrekken van een mini lening wordt nooit een BKR toetsing uitgevoerd. Daarnaast kan een mini lening uiterst snel, in bepaalde gevallen zelfs binnen de 10 minuten, worden afgesloten. Hou er wel rekening mee dat een mini lening binnen de termijn van 30 dagen terug dient te worden betaald, en dat er aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht. Op een mini lening wordt geen rente aangerekend, maar een zogenaamde opstartkost welke één vijfde van het door jou geleende bedrag kan bedragen. Voor wie snel weinig geld wil lenen zonder BKR toetsing is een mini lening echter een prima oplossing.