Auto op afbetaling met BKR

02/11/2011 Categorie: Autofinanciering

Een auto is niet meer weg te denken uit het leven van velen. Wanneer je vandaag de dag niet over een auto beschikt wordt er je toch een bepaald gevoel van vrijheid ontnomen en dat willen we natuurlijk niet. Allemaal goed en wel, maar een auto kopen kost geld, geld dat we veelal niet zomaar thuis hebben liggen. In dat geval wordt er dan ook steeds voor gekozen om de auto op afbetaling te nemen. Dit kan in principe bij iedere bank in Nederland en vormt geen al te groot probleem, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Een auto op afbetaling met BKR codering is immers wel een stuk lastiger. In dit geval zal je de afbetaling bij een gewone bank in Nederland kunnen vergeten en zal je als het ware genoodzaakt zijn om een beroep te doen op andere bedrijven. We vertellen je in dit artikel graag meer over het nemen van een auto op afbetaling met BKR codering.

Auto op afbetaling met BKR bij een bank in Nederland

De inleiding van dit artikel verraad het eigenlijk al een beetje, maar het is bij een bank in Nederland onbegonnen werk om een afbetaling voor een auto te krijgen zonder dat daarvoor een BKR toetsing wordt uitgevoerd. Theoretisch is het zelfs enkel mogelijk om dit voor elkaar te krijgen wanneer het aankoopbedrag van de auto lager dan 1000 euro is gelegen. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk nooit voorkomt. Wel is het zo dat banken voor de financiering van een auto rekening houden met het type BKR codering waarover je beschikt. Gaat het om een BKR A1 codering dan wil men doorgaans nog wel eens een oogje dichtknijpen wanneer er voldoende garanties gegeven kunnen worden voor de afbetaling van de auto. Gaat het echter om een BKR A4 codering, dan is iedere kans op het verkrijgen van een auto op afbetaling bij een bank in Nederland verloren.

Andere mogelijkheden voor het nemen van een auto op afbetaling met BKR?

Gelukkig hoeft al lang niet alles meer af te hangen van de banken in Nederland. Het is bijvoorbeeld alom bekend dat er mogelijkheden bestaan om een lening af te sluiten zonder dat je daarvoor een beroep dient te doen op een Nederlandse bank. Een lening afsluiten zonder BKR toetsing is dan ook geen enkel probleem, maar hoe zit het met de afbetaling van een auto? Ook dat is mogelijk buiten een Nederlandse bank. Er zijn vandaag de dag voldoende bedrijven die er voor kiezen om een auto op afbetaling te nemen zonder BKR toetsing. Het enige probleem daarmee is dat het risico voor het verstrekken van de afbetaling nagenoeg volledig bij het bedrijf komt te liggen. Voor jou als kredietnemer is dat op zich natuurlijk geen probleem, ware het niet dat, dat risico een zeer aanzienlijke invloed heeft op de kostprijs van de afbetaling. Niet voor niets liggen de kosten die door dergelijke bedrijven in rekening worden gebracht veel hoger dan bij de bank het geval is. Daarnaast dien je er ook altijd rekening mee te houden dat een auto op afbetaling met BKR afsluiten, bij een extern bedrijf ook inhoudt dat de auto theoretisch eigendom blijft van het bedrijf in kwestie tot het merendeel van de lening werd afgelost. Veelal dient er zo’n 75 tot soms zelfs 90% afbetaald te zijn alvorens de borg komt te vervallen. Doen er zich tijdens de afbetaling dan onvoorziene situaties voor waardoor de afbetaling in het gedrang komt, dan dien je, je er dus bewust van te zijn dat de auto zo opgevorderd kan worden.