Auto huurkoop zonder BKR toetsing

30/10/2011 Categorie: Autofinanciering

We overdrijven niet wanneer we zeggen dat we in een tijd leven waarin werkelijk bijna iedereen nood heeft aan een eigen auto. Sterker nog, wanneer we naar de gezinnen zouden kijken zouden we opmerken dat het overgrote merendeel van de gezinnen niet over één, maar over twee auto’s beschikken. Op zich is dat natuurlijk wel zo comfortabel wanneer beide partners apart werk hebben en ze dus allebei dagelijks de auto nodig hebben. Aan de andere kant is het zo dat twee auto’s een grote kostprijs met zich meebrengen die niet iedereen zomaar kan betalen. Het afsluiten van een autolening of een auto op huurkoop nemen is dan doorgaans de oplossing, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt en er voor de auto huurkoop dus geen BKR toetsing mag uitgevoerd worden? We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Auto huurkoop zonder BKR toetsing, is het mogelijk?

Wanneer je over een BKR codering beschikt en je een auto op huurkoop wenst te nemen zal de eerste vraag die je, je stelt zijn of het wel mogelijk is om een dergelijke huurkoop overeenkomst af te sluiten zonder BKR toetsing. In dat opzicht hebben we goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat een gewone in Nederland gevestigde bank je bij een BKR codering meer dan waarschijnlijk geen auto op huurkoop zal willen financieren. De keuze op dit vlak is afhankelijk van bank tot bank en kan dus verschillen, maar de ervaring leert dat banken een dergelijke toch wel aanzienlijke financiering liever niet wensen toe te kennen wanneer er sprake is van een codering bij het BKR. Dat was het slechte nieuws, het goede nieuws is dat niet alleen Nederlandse banken de mogelijkheid hebben om een auto op huurkoop te verstrekken. Ook andere bedrijven en financiële instellingen hebben die mogelijkheid, en zij zijn vaak niet aangesloten bij het BKR en dus ook niet verplicht om een toetsing uit te voeren.

Auto huurkoop zonder BKR toetsing, het kan!

Goed, we weten nu dat het mogelijk is om een auto op huurkoop te nemen zonder BKR toetsing, maar hoe dan? Verschillende bedrijven hebben zich doorheen de jaren gespecialiseerd in het verstrekken van leningen en andere financieringsvormen aan mensen die over een BKR codering beschikken. We moeten helaas wel bekennen dat de kostprijs van diensten die verstrekt worden door dergelijke financiële kantoren maar wat vaak behoorlijk hoger ligt dan bij een Nederlandse bank het geval is. Daarnaast wordt er ook veelal een bepaalde storting vooraf gevraagd als waarborg. Ook bij een auto op huurkoop is dit het geval. Bijkomend nadeel is ook dat dergelijke financiële kantoren zich er bewust van zijn dat ze een risico lopen door financieringen te verstrekken aan mensen die beschikken over een BKR codering. Dat uit zich dan niet alleen zoals net aangehaald in een hogere kostprijs, maar specifiek voor het nemen van een auto op huurkoop zonder BKR toetsing geldt dat de auto eigendom blijft van het financieel kantoor tot er meer dan 75 à 90 procent van het geleende bedrag terug is betaald. Kan je met andere woorden op een bepaald ogenblik niet meer voldoen aan je maandelijkse afbetaling, dan is de kans bijzonder groot dat er eerstdaags een persoon aan de deur staat die de auto op komt halen, … en het is niet om hem schoon te maken!