Lening afsluiten zonder BKR toetsing

Categorie: Lenen

Een lening afsluiten zonder BKR toetsing is voor veel mensen de enige mogelijkheid om nog geld te kunnen lenen. Wie niet meer bij een Nederlandse bank terecht kan om geld te lenen is genoodzaakt om hier andere mogelijkheden voor te zoeken, en die zijn er. In Nederland bestaan verschillende financiële kantoren die mensen die beschikken over een BKR codering de mogelijkheid bieden om geld te lenen. Sterker nog, er zijn zelfs financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan mensen met een dossier bij het BKR. We vertellen je in dit artikel graag alles over een lening afsluiten zonder BKR toetsing.
Meer »

Auto op afbetaling zonder BKR

Categorie: Autofinanciering

We hebben vandaag de dag allemaal wel nood aan een eigen auto, maar wat wanneer je daar niet meteen het kapitaal voor over hebt? Tot overmaat van ramp beschik je ook nog eens over een codering bij het BKR waardoor het verkrijgen van een lening voor jou sowieso reeds iets moeilijker is dan voor iemand anders. In dit artikel vertellen we je graag meer over de mogelijkheden om je auto op afbetaling te nemen zonder BKR toetsing.
Meer »

Geschillencommissie BKR

Categorie: BKR

Over een BKR codering beschikken kan allerhande vervelende nadelen met zich meebrengen. Vooral het feit dat Nederlandse banken het vertrouwen in je financiële situatie verliezen waardoor het verkrijgen van een lening aanzienlijk moeilijker wordt leidt er toe dat het voorkomen van een BKR codering beter is dan ze recht te zetten. Wanneer je van mening bent dat je onterecht een dossier bij het BKR hebt gekregen kan je hier verschillende acties tegen ondernemen. We vertellen je in dit artikel graag meer over de verschillende mogelijkheden en laten je kennismaken met de geschillencommissie van het BKR.
Meer »

BKR

Categorie: BKR

Het BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie, is een Nederlandse organisatie die de financiële gegevens van alle inwoners van Nederland bijhoudt. Wanneer je met een bepaalde openstaande schuld te maken hebt bij een bedrijf dat is aangesloten bij het BKR wordt deze schuld aan het BKR kenbaar gemaakt. Vervolgens wordt een dossier geopend welke zowel kan opgevraagd worden door jezelf als door andere bedrijven die bij het BKR zijn aangesloten. Nederlandse banken voeren bij iedere kredietaanvraag van meer dan 1000 euro steeds een BKR toetsing uit. Wanneer je dan over een BKR codering beschikt is dit voor de bank in kwestie voldoende reden om de kredietaanvraag te weigeren. We vertellen je in dit artikel graag meer over het BKR.
Meer »

BKR geregistreerd geld lenen

Categorie: Lenen

Wanneer je bij het BKR geregistreerd staat is het niet altijd even eenvoudig meer om nog geld te kunnen lenen. Nederlandse banken zullen je een krediet zo goed als zeker weigeren zodat de meest voor de hand liggende mogelijkheid eigenlijk al geen optie meer is. Let wel, Nederlandse banken vellen hun oordeel aan de hand van de codering waarover je beschikt. In bepaalde gevallen kan het met de kleinste codering dus wel gewoon mogelijk zijn om geld te lenen bij een bank, al kan het wel zijn dat er hogere kosten op je lening worden aangerekend dan wanneer je niet over een BKR codering zou beschikken. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.
Meer »

Telefoon abonnement met BKR

Categorie: Overig

Wanneer je een telefoon abonnement wenst af te sluiten zal de telefoonoperator waarbij je dit wenst te doen een zogenaamde toetsing uitvoeren bij het BKR. Deze toetsing dient duidelijk te maken of de persoon die het abonnement heeft aangevraagd reeds over schulden beschikt of niet. Is dit het geval, dan kan het zijn dat de telefoonoperator je als klant zal weigeren omdat je waarschijnlijk niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om aan de voorwaarden van het abonnement te voldoen. We vertellen je in dit artikel graag meer over het verkrijgen van een telefoon abonnement met BKR.
Meer »

Scooter leasen zonder BKR

Categorie: Overig

Wanneer je een scooter hebt aangekocht of wenst aan te kopen spreekt het voor zich dat je over een bepaalde hoeveelheid kapitaal dient te beschikken. Wanneer je dat kapitaal zelf niet voor handen hebt kan het een interessante oplossing zijn om de scooter in kwestie te gaan leasen, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Dan wordt het leasen van een scooter opeens een stuk minder eenvoudig, maar is het daarom meteen onmogelijk? Absoluut niet! In dit artikel vertellen we je graag meer over de mogelijkheden om een scooter te leasen zonder BKR.
Meer »