BKR hypotheek

Categorie: Hypotheek

Een BKR hypotheek is iets wat men in de financiële wereld niet graag hoort. We spreken van een hypotheek BKR wanneer iemand die over een BKR codering beschikt alsnog een hypothecaire lening aan wil gaan. We kunnen ons daar natuurlijk allerhande vragen bij stellen zoals of het wel verantwoord is om een dergelijk zware lening met een BKR codering aan te gaan, maar de belangrijkste vraag is of het überhaupt wel mogelijk is. In dit artikel proberen we je een antwoord te geven op deze lastige vraag.
Meer »

Geld lenen met BKR

Categorie: Lenen

Geld lenen met BKR is natuurlijk wel mogelijk. Wanneer een kredietverstrekker geld uitleent, wordt eerst gekeken of de persoon een negatieve registratie heeft. In dat geval is een lening vaak niet meer mogelijk. Maar er zijn ook bedrijven die júist aan mensen met een negatieve registratie geld uitlenen. Deze mensen betalen vaak een hoger rentepercentage, omdat het risico voor de kredietverstrekker hoger is dan voor een ‘gewone’ lening.

Meer »

BKR registratie

Categorie: BKR

Iedereen die een lening heeft afgesloten komt op een bepaald ogenblik wel eens in een situatie terecht waarin hij moeite ondervindt met het afbetalen van die lening. Wanneer je echter niet meer in staat bent om af te betalen kan dat er voor zorgen dat je te maken krijgt met een zogenaamde BKR registratie. Een BKR registratie is in principe niets anders dan een dossier welke voor jou aangemaakt wordt bij het Bureau Krediet Registratie en waaruit blijkt dat je een betalingsachterstand hebt. Dit dossier kan door jezelf opgevraagd worden, maar ook door andere partijen die bij het BKR zijn aangesloten zoals banken, maar ook telecombedrijven. We vertellen je in dit artikel graag meer over de BKR registratie en de mogelijke gevolgen er van.
Meer »

Kopen op afbetaling met BKR

Categorie: Lenen

Wanneer je over een BKR codering beschikt dien je er bij het afsluiten van een lening of het kopen van een artikel op afbetaling rekening mee te houden dat, dat misschien niet meer zo voor de hand liggend is als vroeger. In principe is het ook met BKR perfect mogelijk om te kopen op afbetaling, maar veel is afhankelijk van het artikel en vooral de prijs welke je dient te betalen. Het spreekt voor zich dat er een groot verschil is tussen het kopen van een televisie op afbetaling of een auto op afbetaling. We vertellen er je in dit artikel graag meer over.
Meer »

Lenen met negatieve BKR registratie

Categorie: Lenen

Op een bepaald ogenblik kunnen je financiële verplichtingen al eens teveel worden. Wanneer je niet meer aan je betalingsverplichting tegenover verschillende schuldeisers kan voldoen kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een negatieve BKR registratie. Hoewel sterk afhankelijk van de registratie waarover je beschikt kan dat er voor zorgen dat het verkrijgen van een lening aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Sterker nog, met een negatieve BKR registratie een gewone hypothecaire lening afsluiten is nagenoeg onmogelijk. We vertellen je in dit artikel graag meer over lenen met negatieve BKR registratie.
Meer »

Hypotheek BKR registratie

Categorie: Hypotheek

Dat een BKR registratie vervelende gevolgen kan hebben is alom bekend, maar wat wanneer je graag een eigen huis wenst aan te kopen? Is het wanneer je over een BKR codering beschikt bijvoorbeeld nog wel mogelijk om een hypotheek af te sluiten, en een belangrijkere vraag, is het wel verantwoord? Het spreekt voor zich dat veel afhankelijk is van de codering waarover je beschikt, maar in de meeste gevallen staan Nederlandse banken toch vrij weigerachtig tegenover potentiële hypotheekgevers die beschikken over een BKR codering. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.
Meer »

Hypotheek zonder BKR toetsing

Categorie: Hypotheek

Zonder enige twijfel weet je waarschijnlijk wel dat het in principe vrij eenvoudig mogelijk is om een (kleine of middelgrote) lening te kunnen krijgen zonder BKR toetsing. Wanneer het om een hypothecaire lening gaat is dat echter meteen een heel ander verhaal. Banken willen voor een hypothecaire lening in alle gevallen steeds nagenoeg volledige zekerheid over het verloop van het krediet. Kan je deze zekerheid niet geven, dan is de kans groot dat je kredietaanvraag wordt geweigerd. In dit artikel vertellen we je in ieder geval graag meer over een hypotheek zonder BKR toetsing.
Meer »

BKR registratie opvragen

Categorie: BKR

Ongeacht over welke codering je beschikt kan het interessant zijn om je gegevens bij het BKR zelf ook in huis te hebben. Bij een eventuele toekomstige kredietaanvraag kunnen deze bijvoorbeeld altijd wel van pas komen. Het is echter opmerkelijk dat veel mensen vandaag de dag nog steeds niet weten hoe ze deze gegevens kunnen opvragen. In dit artikel vertellen we je graag hoe je aan je gegevens bij het BKR kan komen, want hoewel een codering wordt toegekend aan de hand van een betalingsachterstand, je hebt altijd het recht om documenten die persoonlijke informatie bevatten op te vragen.
Meer »

Geld lenen met BKR codering

Categorie: Lenen

Voor veel mensen stort op de dag dat ze te maken krijgen met een zogenaamde BKR codering de hele wereld in. Hoewel niet helemaal onterecht wordt de invloed van een BKR codering op de financiële situatie van een persoon of gezin wel degelijk overroepen. Het is bijvoorbeeld in eerste instantie belangrijk om er rekening mee te houden dat er vier verschillende BKR coderingen bestaan waarbij enkel de vierde en hoogste codering er voor zorgt dat het niet meer mogelijk is om een lening af te sluiten bij een Nederlandse bank, en zelfs dan zijn er nog een aantal interessante alternatieven… Geld lenen met een BKR codering? Het kan dus wel degelijk!
Meer »