Lenen met negatieve BKR

Categorie: Lenen

Iedereen heeft op een bepaald moment in het leven wel eens nood aan één of meerdere kredieten. In principe is dat geen probleem, er zijn vandaag de dag immers voldoende kredieten op de markt terug te vinden, maar wat wanneer je beschikt over een negatieve BKR codering? In dat geval kan het zomaar aanzienlijk moeilijker worden om een krediet vast te krijgen. Sterker nog, wanneer je over een codering 4 beschikt zal doorgaans geen enkele Nederlandse bank nog bereid zijn je een krediet toe te willen kennen. In dit artikel vertellen we je graag meer over lenen met negatieve BKR.
Meer »

Lenen met BKR

Categorie: Lenen

Het hebben van een codering bij het BKR sluit niet meteen uit dat je niet langer in staat bent om geld te lenen bij een Nederlandse bank. Het is vooral de codering waarover je beschikt die zal bepalen hoe moeilijk het wordt om nog via de gekende kanalen aan een lening te kunnen komen. In totaal wordt er binnen het BKR gebruik gemaakt van vier verschillende coderingen. Beschik je over een lage codering, dan is de kans dat een Nederlandse bank je wel nog steeds aan een lening zal willen helpen. Eventueel kan er in dit geval wel gevraagd worden om een extra financiële waarborg. Beschik je over een hoge codering, dan kan het wel voorkomen dat banken in Nederland niet meer bereid zijn om je nog een krediet te verstrekken.
Meer »

Lenen met BKR toetsing

Categorie: Lenen

Wie in Nederland een lening aan wil gaan en die bij een Nederlandse bank wil afsluiten zal zonder enige twijfel reeds gehoord hebben van de gevreesde BKR toetsing. Een BKR toetsing wordt uitgevoerd op alle leningen die bij een bank in Nederland worden afgesloten en die groter zijn dan een bedrag van 1000 euro. In principe vormt dat geen probleem, hetzij voor wie over een codering bij het BKR beschikt. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag maar over lenen met BKR toetsing.
Meer »

Lenen zonder BKR controle

Categorie: Lenen

We komen allemaal wel eens in een situatie terecht waarin we nood hebben aan extra kapitaal. Om dat extra kapitaal te kunnen krijgen is het vaak noodzakelijk om een lening af te sluiten, maar wat wanneer je over een codering bij het BKR beschikt? We weten immers dat iedere Nederlandse bank een toetsing bij het BKR uitvoert en dat aan de hand van die toetsing en in combinatie met een financiële controle wordt beslist of de door jou aangevraagde lening al dan niet wordt toegekend. We vertellen je in dit artikel in ieder geval graag meer over lenen zonder BKR controle.
Meer »

Snel geld lenen met BKR

Categorie: Lenen

Vandaag de dag hebben we zoveel nieuwe mogelijkheden om geld te kunnen lenen dat het eigenlijk al mogelijk is om een lening af te sluiten binnen de 24 uur. Geld lenen is dan ook absoluut niet moeilijk meer, maar wat wanneer je over een BKR codering beschikt? Is het in dat geval nog steeds mogelijk om vlot geld te kunnen lenen of zijn er dan helemaal geen mogelijkheden meer beschikbaar wanneer je snel nood hebt aan extra geld? We vertellen je in dit artikel graag meer over snel geld lenen met BKR.
Meer »

Hypotheek met negatieve BKR

Categorie: Hypotheek

Wanneer je een hypotheek wenst af te sluiten is het eerste waar je rekening mee moet houden het feit of je over een BKR codering beschikt of niet. Beschik je over een BKR codering, dan wordt het sowieso een flink stuk lastiger om een hypotheek te kunnen krijgen. Een hypotheek met negatieve BKR kan, maar veel zal afhangen van welke codering je hebt en vooral ook van de bank in kwestie. Sommige banken mogen dan wel een lening toekennen wanneer de kredietnemer over een negatieve BKR beschikt, maar wanneer het om een hypotheek met negatieve BKR gaat zijn de meeste banken toch bijzonder op hun hoede. Het gaat in dat geval natuurlijk vaak over zeer aanzienlijke bedragen. In dit artikel vertellen we je graag meer over een hypotheek met negatieve BKR.
Meer »

Huurkoop auto zonder BKR

Categorie: Autofinanciering

Wanneer je geen klassieke lening af wil sluiten voor de aankoop van een nieuwe auto kan je er natuurlijk ook nog steeds voor kiezen om een zogenaamde huurkoop af te sluiten met de garage of de verkoper (van een tweedehandse auto). In dit geval is het zo dat de auto gedurende de looptijd van de lening eigendom blijft van de eigenaar en dat deze pas na aflossing van het volledige kredietbedrag eigendom wordt van de koper. Hou er bij een huurkoop auto wel rekening mee dat er doorgaans door de garage een bepaalde financiële waarborg gevraagd zal worden aan de bank en dat die bank voor het toekennen van die waarborg een toetsing bij het BKR zal uitvoeren. In dit artikel vertellen we je graag meer over de huurkoop auto zonder BKR.
Meer »

Financiering met BKR

Categorie: Lenen

Een financiering hebben we op de één of andere dag allemaal wel eens nodig, en normaal hoeft dat ook geen al te groot probleem te vormen, maar wat wanneer je op zoek bent naar een financiering met BKR? Het hebben van een BKR codering kan het verkrijgen van een financiering aanzienlijk bemoeilijken, maar toch kan er vaak geen andere oplossing voor handen zijn. In dit artikel vertellen we je dan ook graag meer over de mogelijkheden m.b.t. het verkrijgen van een financiering met BKR.
Meer »

Autofinanciering zonder BKR

Categorie: Autofinanciering

Een auto hebben we vandaag de dag allemaal wel nodig. Vaak is ons werk niet meteen bij de deur en hebben we ook voor het halen van bijvoorbeeld boodschappen de auto nodig. We kunnen ons nauwelijks nog een tijd voorstellen waarin we geen gebruik konden maken van de auto en daarom is ook het aantal autofinancieringen de voorbije jaren sterk gestegen. In dit artikel vertellen we je in ieder geval graag meer over de autofinanciering zonder BKR toetsing, want ook wie over een BKR codering beschikt moet natuurlijk de mogelijkheid hebben om een auto te kunnen kopen.
Meer »

Hypotheek met BKR

Categorie: Hypotheek

Iedereen die een huis wil kopen kan er eigenlijk niet onderuit om een hypothecaire lening af te sluiten en eigenlijk is dat ook geen probleem wanneer je over voldoende financiële middelen beschikt, maar wat wanneer je die middelen niet ter beschikking hebt of wanneer je bijvoorbeeld een BKR codering hebt? Is het met een BKR codering eigenlijk nog wel mogelijk om een hypotheek af te kunnen sluiten en zo ja, gelden daar dan speciale voorwaarden voor of zijn er hogere kosten aan verbonden? We vertellen je in dit artikel graag meer over een hypotheek met BKR.
Meer »